Избор на Библията
Старият завет
Нов завет
Българска Библия 1914

Псалми 29

1

(По слав. 28). Давидов [псалом]. Отдайте Господу, вие синове на силните, Отдайте Господу слава и могъщество.

2

Отдайте Господу дължимата на името Му слава; Поклонете се Господу в света премяна.

3

Гласът Господен е над водите; Бог на славата гърми; Господ [гърми] над големите води,

4

Гласът Господен е силен; Гласът Господен е величествен.

5

Гласът Господен троши кедри; Да! Господ троши ливанските кедри,

6

И прави ги да скачат като юнец, Ливан и Сирион като див вол в младостта си.

7

Гласът Господен разцепва огнените пламъци.

8

Гласът Господен разтърсва пустинята; Господ разтърсва пустинята Кадис.

9

Гласът Господен прави да раждат кошутите, И оголва лесовете; А в храма Му всеки възгласява: Слава!

10

Господ седна [Цар] над Потопа; Да! Господ седи като Цар до века.

11

Господ ще даде сила на людете Си; Господ ще благослови людете Си с мир.

Bulgarian Bible 1914
Public Domain Version 1914