Избор на Библията
Старият завет
Нов завет
Българска Библия 1914

Псалми 28

1

(По слав. 27). Давидов [псалом]. Към Тебе ще извикам, Господи, канаро моя; Не замълчавай към мене, Да не би, ако останеш мълчалив към мене, Да се оприлича на ония, които слизат в рова.

2

Послушай гласа на молбите ми, когато викам към Тебе, Когато дигам ръце към най-вътрешното на Твоето светилище.

3

Не ме завличай с нечестивите И с ония, които вършат беззаконие, Които говорят мир с ближните си, А в чието сърце [има] злоба.

4

Въздай им според делата им И според нечестието на постъпките им; Въздай им според делата на ръцете им; Отдай им каквото заслужават.

5

Понеже те не внимават на деянията на Господа Нито на делата на ръцете Му, Той ще ги събори, и няма да ги съгради.

6

Благословен да е Господ, Защото послуша гласа на молбите ми.

7

Господ е сила моя и щит мой; На Него е уповало сърцето ми, и Той ми помогна; Затова се развесели сърцето ми, И с песните си ще Го възхваля.

8

Господ е сила на [людете Си; ]Той е крепост за избавление на помазаника Си.

9

Избави людете Си и благослови наследството Си; Храни ги и носи ги до века.

Bulgarian Bible 1914
Public Domain Version 1914