A A A A A
Българска Библия 1914

Псалми 27

1

  (По слав. 26). Давидов [псалом]. Господ е светлина моя и избавител мой; От кого ще се боя? Господ е сила на живота ми; От кого ще се уплаша?

2

  Когато се приближиха при мене злосторници, Противниците ми и неприятелите ми, За да изядат плътта ми, Те се спънаха и паднаха.

3

  Ако се опълчи против мене и войска, Сърцето ми няма да се уплаши; Ако се подигне против мене война И тогава ще имам увереност.

4

  Едно нещо съм поискал от Господа, това ще търся, - Да живея в дома Господен през всичките дни на живота си. За да гледам привлекателността на Господа. И да [Го] диря в храма Му.

5

  Защото в зъл ден ще ме скрие под покрова Си, Ще ме покрие в скривалището на шатъра Си, Ще ме издигне на канара.

6

  И сега главата ми ще се издигне Над неприятелите ми, които ме окръжават; И ще принеса в скинията Му жертва на възклицания, Ще пея, да! ще славословя Господа.

7

  Слушай, Господи, гласа ми, когато викам; Смили се тоже за мене, и отговори ми.

8

  [Когато Ти рече]: Търсете лицето Ми, Моето сърце Ти каза: Лицето Ти ще търся, Господи.

9

  Да не скриеш от мене лицето Си; Да не отхвърлиш с гняв слугата Си; Ти ми стана помощ; недей ме отхвърля, И недей ме оставя, Боже, Спасителю мой;

10

  Защото баща ми и майка ми са ме оставили; Господ, обаче, ще ме прибере.

11

  Научи ме, Господи, пътя Си, И води ме по равна пътека поради ония, които ме причакват.

12

  Да ме не предадеш на волята на противниците ми; Защото лъжливи свидетели са се дигнали против мене, Които дишат насилие.

13

  Ако не бях повярвал, че ще видя благостите Господни В земята на живите - [бих премалнял].

14

  Чакай Господа; Дерзай, и нека се укрепи сърцето ти; Да! чакай Господа.

Bulgarian Bible 1914
Public Domain Version 1914