Избор на Библията
Старият завет
Нов завет
Българска Библия 1914

Псалми 11

1

(По слав. 10). За първия певец. Давидов[ псалом]. На Господа уповавам; Как думате на душата ми: Бягай в гората ваша като птица?

2

Понеже, ето, нечестивите запъват лък, Приготвят стрелите си на тетивите, За да устрелят в тъмно ония, които са с право сърце.

3

Защото основанията се разориха; А праведният що е извършил?

4

Господ е в светия Си храм, Господ, Чийто престол е на небето; Очите Му гледат, клепачите Му изпитват човешките чада.

5

Господ изпитва праведния; А душата Му мрази нечестивия и онзи, който обича насилие.

6

Над нечестивите ще навали примки; Огън и сяра и горещ вятър ще бъдат съдържанието на чашата им.

7

Защото праведният Бог обича правдата; Праведният [човек] ще гледа лицето Му.

Bulgarian Bible 1914
Public Domain Version 1914