Избор на Библията
Старият завет
Нов завет
Българска Библия 1914

Йов 8

1

Тогава шуахецът Валдад в отговор каза:

2

До кога ще говориш така, И думите на устата ти ще бъдат [като] силен вятър?

3

Бог променя ли съда? Или Всемогъщият променя правдата?

4

Ако Му са съгрешили чадата ти, И Той ги е предал на последствията от {Еврейски: В ръката на.} беззаконието им;

5

Ако би ти прилежно потърсил Бога, Ако би се помолил на Всемогъщия,

6

Тогава, ако беше ти чист и правдив, Непременно сега Той би се събудил [да работи] за тебе, И би направил да благоденствува праведното ти жилище;

7

И при все да е било малко началото ти, Пак сетнините ти биха се уголемили много.

8

Понеже, попитай, моля, предишните родове, И внимавай на изпитаното от бащите им;

9

(Защото ние сме вчерашни и не знаем нищо, Тъй като дните на земята са сянка);

10

Не щат ли те да те научат и да ти явят, И да произнесат думи от сърцата си?

11

Никне ли рогоза без тиня? Расте ли тръстиката без вода?

12

Догде е още зелена и неокосена Изсъхва преди всяка [друга] трева.

13

Така са пътищата на всички, които забравят Бога; И надеждата на нечестивия ще загине.

14

Надеждата му ще се пресече; Упованието му е паяжина.

15

Той ще се опре на къщата си, но тя не ще устои; Ще се хване за нея, но не ще утрае.

16

Той зеленее пред слънцето, И клончетата му се простират в градината му;

17

Корените му се сплитат в грамадата камъни; Той гледа на камъните [като] дом;

18

[Но пак], ако го изтръгне някой от мястото му, Тогава [мястото] ще се отрече от него, [казвайки:] Не съм те видял.

19

Ето, това е радостта на пътя му! И от пръстта други ще поникнат.

20

Ето, Бог няма да отхвърли непорочния, Нито ще подири ръката на злотворците.

21

Все пак ще напълни устата ти със смях И устните ти с възклицание.

22

Ония, които те мразят, ще се облекат със срам; И шатърът на нечестивите няма вече да съществува.

Bulgarian Bible 1914
Public Domain Version 1914