Избор на Библията
Старият завет
Нов завет
Българска Библия 1914

Йов 42

1

Тогава Иов отговори Господу, казвайки:

2

Зная, че всичко можеш, И че никое Твое намерение не може да бъде възпрепятствувано.

3

[Наистина], кой е този, който помрачава [Твоя] съвет неразумно. Ето защо аз говорих за онова, което не съм разбирал, За неща пречудни за мене, които не съм познавал.

4

Слушай, моля Ти се, и аз ще говоря; Ще Те попитам, и Ти ми изявявай.

5

Слушал бях за Тебе със слушането на ухото, Но сега окото ми Те вижда;

6

Затова отричам се [от думите си], И се кая в пръст и пепел.

7

А когато Господ изговори тия думи на Иова, Господ рече на теманеца Елифаз: Гневът ми пламна против тебе и против двамата ти приятели, защото не сте говорили за Мене това, което е право, както слугата Ми Иов.

8

Затова вземете си сега седем телци и седем овни, та идете при слугата Ми Иова, и принесете {В издание 1940 г. "пренесете"} всеизгаряне за себе си; а слугата Ми Иов ще се помоли за вас, (защото него ще приема), за да не постъпи с вас [според] безумието [ви], защото не сте говорили за Мене това, което е право, както слугата Ми Иов.

9

И тъй теманецът Елифаз, и савхиецът Валдад, и нааматецът Софар отидоха, та сториха както им заповяда Господ; и Господ прие Иова.

10

И Господ преобърна плена на Иова, когато той се помоли за приятелите си; и Господ даде на Иова двойно колкото имаше [по-напред].

11

Тогава дойдоха при него всичките му братя, всичките му сестри и всички, които бяха го познавали по-напред, та ядоха хляб с него в къщата му; и, като плакаха за него, утешиха го относно цялото зло, което Господ му беше нанесъл; и всеки му даде по един сребърник, и всеки по една златна обица.

12

Така Господ благослови последните [дни] на Иова повече от първите му; тъй щото придоби четиринадесет хиляди овце, шест хиляди камили, хиляда чифта волове и хиляда ослици.

13

Още му се родиха седем сина и три дъщери;

14

и първата [си дъщеря] нарече Емима, втората Касия, а третата Керен-апух.

15

И по цялата страна не се намираха жени тъй красиви както Иововите дъщери; и баща им даде на тях наследство както на {Еврейски: Между.} братята им.

16

Подир това Иов живя сто и четиринадесет години, и видя синовете си и внуците си [до] четири поколения.

17

И тъй, Иов умря, стар и сит от дни.

Bulgarian Bible 1914
Public Domain Version 1914