Избор на Библията
Старият завет
Нов завет
Българска Библия 1914

Йов 2

1

И пак един ден, като дойдоха Божиите синове, за да се представят пред Господа, между тях дойде и Сатана да се представи пред Господа.

2

И Господ рече на Сатана: От где идеш? А Сатана в отговор на Господа рече: От обикаляне земята и от ходене насам-натам по нея.

3

После Господ рече на Сатана: Обърнал ли си внимание на слугата Ми Иов, че няма подобен нему на земята, човек непорочен и правдив, който се бои от Бога и се отдалечава от злото. И още държи правдивостта си, при все че ти Ме подбуди против него да го погубя без причина.

4

А Сатана в отговор на Господа рече: Кожа за кожа, да! все що има човек ще го даде за живота си.

5

Но простри ръката Си сега та се допри до костите му и до месата му, и той ще Те похули в лице.

6

И Господ рече на Сатана: Ето, той е в ръката ти; само живота му опази.

7

Тогава Сатана излезе от присъствието на Господа та порази Иова с лоши цирки от стъпалата на нозете му до темето му.

8

И той си взе черепка, за да се чеше с нея, и седеше в пепел.

9

Тогава жена му му рече: Още ли държиш правдивостта си? Похули Бога и умри.

10

А той й каза: Ти говориш както говори една от безумните жени. Що! доброто ли ще приемаме от Бога, и да не приемаме и злото? Във всичко това Иов не съгреши с устните си.

11

А тримата приятели на Иова, като чуха за всичкото това зло, което го сполетяло, дойдоха всеки от мястото си, - теманецът Елифаз, шуахецът Валдад, наамецът Софар; защото се бяха съгласили да дойдат заедно да го съжалят и да го утешат.

12

И като подигнаха очи от далеч и го не познаха, плакаха с висок глас; и всеки раздра дрехата си, и сипаха пръст на главите си [като я хвърлиха] към небето.

13

И седяха при него на земята седем дни и седем нощи; и никой не му проговори дума, защото виждаха, че скръбта му беше много голяма.

Bulgarian Bible 1914
Public Domain Version 1914