Избор на Библията
Старият завет
Нов завет
Българска Библия 1914

Ездра 10

1

А като се молеше Ездра и се изповядваше с плач, паднал пред Божия дом, събра се при него от Израиля едно много голямо множество мъже, жени и деца; защото людете плачеха много горчиво.

2

Тогава Сехания, Ехииловият син, от Еламовите потомци, проговори та рече на Ездра: Ние извършихме престъпление против своя Бог, като взехме чужденки от племената на земята; все пак, обаче, сега има надежда за Израиля относно това нещо.

3

Сега, прочее, нека направим завет с нашия Бог да напуснем всички тия жени и родените от тях, съгласно съвета на господаря ми и на ония, които треперят от заповедта на нашия Бог; и нека се постъпи според закона.

4

Стани, защото това нещо на тебе принадлежи; и ние сме с тебе; бъди храбър и действувай.

5

Тогава Ездра стана та закле началниците на свещениците, на левитите и на целия Израил, че ще постъпят според това заявление. И те се заклеха.

6

Тогава Ездра стана от пред Божия дом та отиде в стаята на Иоанана, Елиасивовия син; но когато стигна там, не яде хляб и не пи вода, защото тъжеше за престъплението на ония, които са били в плена.

7

Сетне прогласиха по Юда и Ерусалим между всичките върнали се от плена да се съберат в Ерусалим,

8

и да бъде конфискуван целият имот на всеки, който не би дошъл в три дни според решението на началниците и старейшините, и сам той да бъде отлъчен от обществото на ония, които са били в плен.

9

И така, в трите дни се събраха всичките Юдови и Вениаминови мъже в Ерусалим. Беше деветият месец, на двадесетия ден от месеца; и всичките люде, седейки в двора пред Божия дом, трепереха поради това нещо и от поройния дъжд.

10

Тогава свещеник Ездра стана та им рече: Вие сте извършили престъпление, като сте взели чужденки за жени та сте увеличили виновността на Израиля.

11

Сега, прочее, изповядайте се на Господа Бога на бащите си и изпълнете волята Му, и отлъчете се от племената на тая земя и от чужденките жени.

12

Тогава цялото събрание отговаряйки рече със силен глас: Както си казал, така подобава нам да направим.

13

Людете, обаче, са много, и понеже времето е много дъждовито, не можем да стоим вън; при това, работата не е за един ден, нито за два, защото сме мнозина, които сме съгрешили в това нещо.

14

Затова, нека се назначат нашите първенци [да надзирават тая работа] за цялото общество, и в определени времена нека дохождат [пред тях] всички, които са взели за жени чужденки по нашите градове, и заедно с тях старейшините на всеки град, и съдиите му, догдето се отвърне от нас пламенният гняв на нашия Бог поради това нещо.

15

[И понеже] само Ионатан Асаиловият син и Яазия Текуевият син станаха да се противят, с Месулам и левитина Саватай, които ги подкрепиха,

16

[затова] завърналите се от плена постъпиха така; и отделиха се към свещеник Ездра някои началници на бащини [домове], според бащините си домове, всички по име; и те седнаха на първия ден от десетия месец да изследват тая работа.

17

И до първия ден от първия месец свършиха с всичките мъже, които бяха взели за жени чужденки.

18

Между потомците на свещениците се намериха такива, които бяха взели за жени чужденки: от синовете на Исуса Иоседековият син и братята му, Маасия, Елиезер, Ярив и Годолия.

19

И дадоха ръцете си [в обещание], че ще напуснат жените си; и като престъпници [принесоха] за престъплението си овен от стадото.

20

А от Емировите потомци, Ананий и Зевадия,

21

от Харимовите потомци, Маасия, Илия, Семаия, Ехиил и Озия.

22

От Пасхоровите потомци, Елиоинай, Маасия, Исмаил, Натанаил, Иозавад и Еласа.

23

А от левитите: Иозавад, Семей, Келаия, (който е Келита), Петаия, Юда и Елиезер.

24

От певците, Елиасив; и от вратарите: Селум, Телем и Урий.

25

А от Израиля, от Фаросовите потомци: Рамия, Езия, Мелхия, Миамин, Елеазар, Мелхия и Ванаия.

26

От Еламовите потомци: Матания, Захария, Ехиил, Авдий, Еримот и Илия.

27

От Затуевите потомци: Елиоинай, Елиасив, Матания, Еримот, Завад и Азиза.

28

От Виваевите потомци: Иоанан, Анания, Завай и Атлай.

29

От Ваниевите потомци: Месулам, Малух, Адаия, Ясув, Сеал и Рамот.

30

От Фаат-моавовите потомци: Адна, Хелал, Ванаия, Маасия, Матания, Веселеил, Вануй и Манасия.

31

От Харимовите потомци: Елиезер, Есия, Мелхия, Семаия и Симеон.

32

Вениамин, Малух и Самария.

33

От Асумовите потомци: Матенай, Матата, Завад, Елифалет, Еремай, Манасия и Семей.

34

От Ваниевите потомци: Маадай, Амрам и Уил.

35

Ванаия, Ведеия, Хелуй,

36

Вания, Меримот, Елиасив,

37

Матания, Матенай, Яасо,

38

Ваний, Вануй, Семей,

39

Селемия, Натан, Адаия,

40

Махнадевай, Сасай, Сарай,

41

Азареил, Селемия, Самария,

42

Селум, Амария и Иосиф.

43

От Невоевите потомци: Еиил, Мататия, Завад, Зевина, Ядав, Иоил и Ванаия.

44

Всички тия бяха взели чужденки за жени; и някои от жените бяха им родили чада.

Bulgarian Bible 1914
Public Domain Version 1914