Избор на Библията
Старият завет
Нов завет
Българска Библия 1914

1 Летописи 28

1

Тогава Давид събра в Ерусалим всичките Израилеви първенци, първенците на племената, началниците на отредите, които слугуваха на царя [по ред], и хилядниците, стотниците и надзирателите на всичките имоти и притежания на царя и на синовете му, както и скопците му, юнаците му и всичките силни и храбри мъже.

2

И цар Давид се изправи на нозете си та рече: Чуйте ме, братя мои и люде мои. Аз имах в сърцето си [желание] да построя успокоителен дом за ковчега на Господния завет и за подножието на нашия Бог; и бях направил приготовление за построяването.

3

Но Бог ми каза: Ти няма да построиш дом на името Ми, защото си войнствен мъж и си пролял [много] кръв.

4

А Господ Израилевият Бог избра мене, измежду целия ми бащин дом, за да бъда цар над Израиля до века; защото избра Юда за вожд, а от Юдовия дом [избра] моя бащин дом, и между синовете на баща ми благоволи да направи мене цар над целия Израил.

5

А измежду всичките ми синове, (защото Господ ми даде много синове), Той избра сина ми Соломона да седи на престола на Господното царство над Израиля;

6

и рече ми: Син ти Соломон, той ще построи дома Ми и дворовете Ми; защото него избрах да бъде Мой син, и Аз ще бъда негов Отец.

7

И ако постоянствува да изпълнява заповедите Ми и съдбите Ми, както прави днес, Аз ще утвърдя царството му до века.

8

Сега, прочее, пред целия Израил - Господното общество, и при слушането на нашия Бог, [заръчвам ви:] Пазете и изпитвайте всички заповеди на Господа вашия Бог, за да [продължавате да] владеете тая добра земя и да я оставите след себе си за наследство на потомците си за винаги.

9

И ти, сине мой Соломоне, познавай Бога на баща си, и служи Му с цяло сърце и с драговолна душа; защото Господ изпитва всичките сърца; и знае всичките помисли на ума; ако Го търсиш, Той ще бъде намерен от тебе; но ако Го оставиш, ще те отхвърли за винаги.

10

Внимавай сега; защото Господ избра тебе да построиш дом за светилище; бъди твърд и действувай.

11

Тогава Давид даде на сина си Соломона чертежа на трема [на храма], на обиталищата му, на съкровищниците му, на горните му стаи, на вътрешните му стаи и на мястото на умилостивилището,

12

и чертежа на всичко, което прие чрез Духа за дворовете на Господния дом, за всичките околни стаи, за съкровищниците на Божия дом и съкровищниците на посветените неща,

13

и [разписанието] за отредите на свещениците и левитите и за всяка работа по службата в Господния дом, и [чертежа] на всичките вещи за службата в Господния дом.

14

[Даде му наставления и] за златото, [по колко] на тегло [да се употреби] за златните [вещи], за всичките вещи, за всякакъв вид служба; [и за среброто, по колко] на тегло за всичките сребърни вещи, за всичките вещи, за всякакъв вид служба;

15

също [наставления] за теглото на златните светилници и на златните им светила, с теглото на всеки светилник и на светилата му; и [теглото] на сребърните светилници, с теглото на светилника и на светилата му, според употребата на всеки светилник.

16

[Даде му наставления] и за златото, [по колко] на тегло [да се употреби] за трапезите на присътствените [хлябове, колко] за всяка трапеза; и за среброто за сребърните трапези;

17

и за чистото злато, за вилиците, за легените и за поливалниците, и за златните паници с теглото на всяка паница; също и за сребърните паници с теглото на всяка паница;

18

и за пречистеното злато, [колко] на тегло [да се употреби] за кадилния олтар; и [колко] злато за начертаната колесница, [то ест], херувимите, които разперват [крила] и покриват ковчега на Господния завет.

19

Всичко това [каза Давид], Господ ми даде да разбера, като написа с ръката Си всичките подробности на чертежа.

20

Давид още каза на сина си Соломона: Бъди твърд и насърчен и действувай; не бой се, нито се страхувай; защото Господ Бог, моят Бог, е с тебе; няма да те остави, нито да те напусне докле свършиш всичката работа за службата на Господния дом.

21

И, ето, [определени са] отредите на свещениците и левитите за всяка служба на Божия дом; и с тебе ще бъдат, за всякаква работа, всичките усърдни люде, изкусни за всяка работа; също и първенците и всичките люде [ще бъдат] всецяло [с тебе да изпълняват] твоите заповеди.

Bulgarian Bible 1914
Public Domain Version 1914