Избор на Библията
Старият завет
Нов завет
Българска Библия 1914

1 Летописи 26

1

За отредите на вратарите: от Кореевците бе Меселемия, Кореевият потомец, от Асафовите синове.

2

А Меселемиеви синове бяха: Захария, първородният; Едиил, вторият; Зевадия, третият; Ятниил, четвъртият;

3

Елам, петият; Иоанан, шестият; и Елиоинай, седмият.

4

И Овид-едомови синове: Семаия, първородният; Иозавад, вторият; Иоах третият; Сахар четвъртият; Натанаил, петият;

5

Амиил, шестият; Исахар, седмият; и Феулатай, осмият; защото Бог го благослови.

6

А на сина му Семаия се родиха синове, които властвуваха над бащиния си дом, защото бяха силни и храбри мъже:

7

Семаевите синове бяха: Офний, Рафаил, Овид, Елзавад, чиито братя, Елиу и Семахия, бяха храбри мъже.

8

Всички тия от Овид-едомовите потомци, те, синовете им и братята им от Овид-едома, силни и способни за службата, бяха шестдесет и двама души.

9

А Меселемия имаше осемнадесет храбри синове и братя.

10

А синовете на Оса от Мерариевите потомци бяха: Симрий, първият, (защото, ако и да не беше първороден, пак баща му го направи пръв);

11

Хелкия, вторият; Тевалия, третият; и Захария четвъртият, Всичките синове и братя на Оса бяха тринадесет души.

12

От тия се образуваха отредите на вратарите, ще каже на главните мъже, имащи заръчвания наравно с братята си да слугуват в Господния дом.

13

И за всяка порта хвърлиха жребий, малък и голям еднакво според бащините си домове.

14

И жребият за Селемия падна към изток. Тогава хвърлиха жребий за сина му Захария, мъдър съветник; и на него жребият излезе към север;

15

за Овид-едома към юг, а за синовете му влагалището;

16

за Суфима и Оса към запад, с портата Салехет, при пътя, който върви нагоре, стража срещу стража.

17

Към изток бяха шестима левити, към север четирима на ден, към юг четирима на ден, и към влагалището по двама;

18

в Парвар към запад, четирима към пътя, [който върви на горе], и двама в Парвар.

19

Тия бяха отредите на вратарите между кореевите потомци и Мерариевите потомци.

20

А от левитите Ахия бе над съкровищата на Божия дом и над съкровищата на посветените неща.

21

Ладанови синове: синовете на гирсонеца Ладан, началници на бащините [домове] на гирсонеца Ладан, бяха Ехиил;

22

а Ехииловите синове, Зетан и брат му Иоил, бяха над съкровищата на Господния дом.

23

От Амрамовците, Исааровците, Хевроновците и Озииловците,

24

Суваил, син на Гирсама, Моисеевия син, бе надзирател над съкровищата.

25

А братята му от Елиезера, чийто син бе Равия, а негов син Исаия, негов син Иорам, негов син Зехрий, а негов син Селомит; -

26

тоя Селомит и братята му бяха над всичките съкровища на посветените неща, които посветиха цар Давид, първенците на бащините [домове], хилядниците, стотниците и военачалниците.

27

От користите, вземани в боевете, бяха посветили за построяването на Господния дом.

28

Също и всичко, каквото бяха посветили гледачът Самуил, Саул Кисовият син, Авенир Нировият син, и Иоав Саруиният син, - [всичко] посветено от кого да било, - бе под ръката на Селомита и на братята му.

29

От Исааровците: Ханания и синовете му бяха надзиратели и съдии над Израиля за външните дела.

30

От Хевроновците: Асавия и братята му, хиляда и седемстотин храбри мъже, бяха надзиратели над Израиля отсам Иордан, на запад, за всичките Господни дела и за слугуването на царя.

31

Между Хевроновците Ерия беше началник, между Хевроновците, според поколенията им, според бащините им [домове]. В четиридесетата година на Давидовото царуване те бяха прегледани, и между тях се намериха силни и храбри мъже в Язир Галаад.

32

И братята му, храбри мъже, бяха две хиляди и седемстотин началници на бащини [домове], които цар Давид постави над рувимците, гадците и половината Манасиево племе за всяко Божие дело и за царските работи.

Bulgarian Bible 1914
Public Domain Version 1914