Избор на Библията
Старият завет
Нов завет
Българска Библия 1914

Битие 834

Bulgarian Bible 1914
Public Domain Version 1914