Избор на Библията
Старият завет
Нов завет
Българска Библия 1914

Битие 13

1

Така Аврам излезе от Египет, той, жена му и всичко що имаше, и Лот с него, [та замина] към южната страна.

2

Аврам беше много богат с добитък, сребро и злато.

3

И от южната страна той минаваше постепенно дори до Ветил, до мястото, гдето от по-напред беше поставена шатрата му между Ветил и Гай,

4

до мястото, гдето първоначално беше издигнал олтара; и там Аврам призова Господното име.

5

Също и Лот, който придружаваше Аврама, имаше овци, говеда и шатри.

6

И понеже земята не ги побираше да живеят заедно, тъй като имотът им беше много, и не можеха да живеят заедно,

7

появи се спречкване между Аврамовите говедари и Лотовите говедари. (По това време ханаанците и ферезейците населяваха тая земя).

8

Тогава Аврам рече на Лота: Да няма, моля ти се, спречкване между мене и тебе и между моите говедари и твоите говедари, защото ние сме братя.

9

Не е ли пред тебе цялата земя. Моля ти се, отдели се от мене; ти ако [идеш] наляво, то аз ще ида надясно; или ако ти [идеш] надясно, аз ще ида наляво.

10

Лот, прочее, подигна очи и разгледа цялата равнина на Иордан [и видя], че беше добре напоявана доде се стигне в Сигор, (преди да беше разорил Господа Содома и Гомора), като Господната градина, като Египетската земя.

11

За това Лот си избра цялата Иорданска равнина. И Лот тръгна към изток и се разделиха един от друг.

12

Аврам се засели в Ханаанската земя; а Лот се засели между градовете на [Иорданската] равнина, и преместваше шатрите си [докато стигна] до Содом.

13

А Содомските мъже бяха твърде нечестиви и грешни пред Господа.

14

И Господ каза на Аврама, след като се отдели Лот от него: Подигни сега очите си от мястото гдето си, та погледни към север и юг, изток и запад;

15

защото цялата земя, която виждаш, ще дам на тебе и на потомството ти до века.

16

И ще направя потомството ти [многочислено] като земния прах; така щото, ако може някой да изброи земния прах, то и твоето потомство ще изброи.

17

Стани, обходи дължината на земята, защото на теб ще я дам.

18

Тогава Аврам премести шатрата си, дойде и се засели при Мамриевите дъбове, които са в Хеврон; и там издигна олтар на Господа.

Bulgarian Bible 1914
Public Domain Version 1914