Старият завет
Нов завет
Българска Библия 1914
← 9

Битие 10

11 →
1

Ето потомството на Ноевите синове, Сима, Хама и Яфета; че и на тях се родиха синове след потопа.

2

Яфетови синове: Гомер, Магог, Мадай, Яван, Тувал, Мосох и Тирас.

3

А Гомерови синове: Асханаз, Рифат и Тогарма.

4

А Яванови синове: Елисей, Тарсис, Китим и Доданим.

5

От тях се разделиха островите на народите, в техните земи, всеки според езика си, според племето си, в народите си.

6

Хамови синове: Хус, Мицраим, Фут и Ханаан.

7

А Хусови синове: Сева, Евила, Савта, Раама и Савтека; а Раамови синове: Шева и Дедан.

8

Хус роди и Нимрода. Той пръв стана силен на земята.

9

Той беше голям ловец пред Господа; затова се казва: Като Нимрода, голям ловец пред Господа.

10

Първо той царува над Вавилон Ерех, Акад и Халне, в Сенаарската земя.

11

От тая земя излезе [и отиде] в Асирия, та съгради Ниневия, Роовот-Ир, Халах

12

и Ресен между Ниневия и Халах (който е големият град).

13

А Мицраим роди Лудим, Анамим, Леавим, Нафтухим,

14

Патрусим, Каслухим (от които произлязоха филистимците) и Кафторим.

15

А Ханаан роди: първородния си [син] Сидон, [после] Хет,

16

евусейците, аморейците, гергесейците,

17

евейците, арукейците, асенейците,

18

арвадците, цемарейците и аматейците; и след това ханаанските племена се пръснаха.

19

Пределът на ханаанците беше от Сидон, като се отива за Герар до Газа, и като се отива за Содом и Гомор, Адма и Цевоим до Лаша.

20

Тия са Хамовите синове в земите си, в народите си, според племената си, според езиците си.

21

Родиха се тъй също чада на Сима, баща на всичките Еверовци и по-стар брат на Яфета.

22

Симови синове: Елам, Асур, Арфаксад, Луд и Арам.

23

А Арамови синове: Уз, Ул, Гетер и Маш.

24

И Арфаксад роди Сала, а Сала роди Евера.

25

И на Евера се родиха двама сина; името на единия беше Фалек {Т.е., Разделение.}, защото в неговите дни се разпредели земята; а името на брата му беше Иоктан.

26

Иоктан роди Алмодада, Шалефа, Хацармавета, Яраха.

27

Адорама, Узала, Дикла,

28

Овала, Авимаила, Шева,

29

Офира, Евила и Иовава; всички тия бяха Иоктанови синове.

30

Техните поселения бяха от Меша, като се отива за Сефар, източната планина.

31

Тия са Симовите синове в земите си, според племената си, според езиците си, според народите си.

32

Тия са племената на Ноевите синове според поколенията им, в народите им; и от тях се отделиха народите по земята след потопа.

Bulgarian Bible 1914
Public Domain Version 1914