Избор на Библията
Старият завет
Нов завет
Българска Библия 1940

1 Царе 8

1

Самуил, когато остаря, постави синовете си съдии над Израиля.

2

Името на първородния му беше Иоил, а името на втория му Авия; те бяха съдии във Вир-савее.

3

Но синовете му не ходеха в неговите пътища, но се отклониха [та отиваха] след сребролюбието, и вземаха подкуп, и извръщаха правосъдието.

4

Тогава всичките Израилеви старейшини се събраха, та дойдоха при Самуила в Рама и му рекоха:

5

Ето, ти остаря, и синовете ти не ходят в твоите пътища; постави ни, прочее, цар, който да ни съди, както е у всичките народи.

6

Обаче на Самуила не бе угодно гдето рекоха: Дай ни цар, който да ни съди. И Самуил се помоли на Господа.

7

А Господ каза на Самуила: Послушай гласа на людете за всичко, що ти говорят, защото не отхвърлиха тебе, но Мене отхвърлиха, за да не царувам над тях.

8

Според всичките дела, които те са вършили от деня, когато съм ги извел от Египет дори до тоя ден, като са Ме оставяли и са служили на други богове, така правят и на тебе.

9

Сега, прочее, слушай гласа им, обаче тържествено протестирай пред тях, и покажи им как ще постъпва царят, който ще царува над тях.

10

Самуил, прочее, каза всичките Господни думи на людете, които искаха цар от него.

11

Каза още: Така ще постъпва царят, който ще се възцари над вас; ще взема синовете ви и ще ги определя за колесниците си, и да му бъдат конници, и за да тичат пред колесниците му.

12

И ще си ги назначава хилядници и петдесетници, и [ще ги поставя] да работят земята му, да жънат жетвата му, и да правят военните му оръжия и приборите за колесниците му.

13

Ще взема и дъщерите ви за мироварици и готвачки и хлебарки.

14

И ще взема по-добрите от нивите ви, лозята ви и маслините ви и ще ги дава на слугите си.

15

Ще взема и десетъка от посевите ви и от лозята ви и ще ги дава на скопците си и на слугите си.

16

И ще взема слугите ви, слугините ви, по-добрите момчета, и ослите ви и ще ги употребява в своите работи.

17

Ще взема десетък от стадата ви; и вие ще му бъдете слуги.

18

В оня ден ще викате поради царя си, когото ще сте си избрали; но Господ няма да ви послуша в оня ден.

19

Обаче, людете не искаха да послушат Самуиловия глас, а рекоха: Не, но цар нека има над нас,

20

за да бъдем и ние както всичките народи, и нашият цар да ни съди, и да ни предвожда, и да воюва в боевете ни.

21

И Самуил, като изслуша всичките думи на людете, каза ги в ушите на Господа.

22

А Господ каза на Самуила: Послушай гласа им и постави им цар. Тогава Самуил каза на Израилевите мъже: Идете всеки в града си.

Bulgarian Bible 1940
Public Domain Version 1940