Съдии 12

1

Тогава Ефремовите мъже се събраха и, като преминаха към север, рекоха на Ефтая: Ти защо отиде да воюваш против амонците, а нас не повика да дойдем с тебе? Ние ще изгорим къщата ти с огън, и тебе в нея.

2

А Ефтай им рече: Аз и людете ми имахме голям спор с амонците; и аз ви повиках, а вие не ме избавихте от ръката им.

3

И като видях, че не ме избавихте, турих в опасност живота си, като отидох против амонците; и Господ ги предаде в ръката ми. И сега защо сте дошли при мене днес да се биете против мене?

4

Тогава Ефтай събра всичките галаадски мъже, та се би против Ефрема; и галаадските мъже поразиха ефремците, защото тия рекоха: Бежанци от Ефрема сте вие, галаадци, [живеещи] между ефремците и манасийците!

5

Галаадците взеха бродовете на Иордан към Ефремовата [земя]; и когато някой от ефремските бежанци кажеше: Оставете ме да премина, тогава галаадските мъже му казваха: Ти ефремец ли си?

6

Ако речеше: Не съм, тогава му думаха: Речи Шиболет, а той казваше: Сиболет, защото не можеше да го произнесе право. Тогава го хващаха, та го заколваха при бродовете на Иордан. И в онова време паднаха от Ефрема четиридесет и две хиляди души.

7

И Ефтай съди Израиля шест години. Тогава Ефтай, галаадецът, умря, и бе погребан в [един от] галаадските градове.

8

А подир него, Ивцан от Витлеем стана съдия в Израиля.

9

Той имаше тридесет сина, и тридесет дъщери, които омъжи навън; и взе от вън тридесет дъщери за синовете си. И съди Израиля седем години.

10

И Ивцан умря, и бе погребан във Витлеем.

11

След него, завулонецът Елон стана съдия в Израиля, и съди Израиля десет години.

12

И Елон завулонецът умря, и бе погребан в Еалон в Завулоновата земя.

13

А след него, Авдон, син на пиратонеца Илела, стана съдия в Израиля.

14

Той имаше четиридесет сина и тридесет внуци, които яздеха на седемдесет ослета; и съди Израиля осем години.

15

И Авдон, син на пиратонеца Илела, умря, и бе погребан в Пиратон в Ефремовата земя, на амаликската хълмиста страна.