Старият завет
Нов завет
Българска Библия 1940

Откровение 22

1

След това, [ангелът] ми показа река с вода на живот, бистра като кристал, която извираше от престола на Бога и на Агнето [и течеше][ всред] улицата му.

2

И от двете страни на реката имаше дърво на живот, което раждаше плод дванадесет пъти, като даваше плод всеки месец; и листата на дърветата бяха за изцеление на народите.

3

Нищо проклето не ще има вече; и престолът на Бога и на Агнето ще бъде в него, и Неговите слуги ще Му служат.

4

Те ще гледат лицето Му; и Неговото име [ще бъде] на челата им.

5

Нощ не ще има вече; и не ще имат нужда от светене на светило или от слънчева светлина, защото Господ Бог ги осветява. И те ще царуват до вечни векове.

6

И рече ми: Тия думи са верни и истинни; и Господ Бог на пророческите духове, прати ангела Си да покаже на Неговите слуги това, което трябва скоро да стане.

7

ето, ида скоро. Блажен, който пази думите на [написаното] в тая книга пророчество.

8

Аз, Иоан, съм, който чух и видях, [и когато чух и видях], паднах да се поклоня пред нозете на ангела, който ми, беше показал това.

9

Но той ми рече: Недей! Аз съм служител на тебе и на братята ти пророците и на тия, които пазят думите на тая книга. Поклони се Богу.

10

Още ми каза: Не запечатвай думите на [написаното] в тая книга пророчество; защото времето [за изпълнението му] е близо.

11

Който върши неправда, нека върши и за напред неправда; и който е нечист, нека бъде и за напред нечист; и праведният нека върши и за напред правда, и светият нека бъде и за напред свет.

12

Ето, ида скоро; и у Мене е наградата, [която давам], да отплатя на всекиго, според каквито са делата му.

13

Аз съм Алфа и Омега, първият и последният, началото и краят.

14

Блажени, които изперат дрехите си, за да имат право [да дойдат] при дървото на живота, и да влязат през портите на града.

15

А отвън са псетата, чародейците, блудниците, убийците, идолопоклонниците и всеки, който обича лъжата и лъже.

16

Аз, Исус, изпратих ангела Си, за да ви засвидетелствува това за църквите. Аз съм коренът и потомъкът Давидов, светлата утринна звезда.

17

И Духът и невестата казват: Дойди. И който чуе, нека рече: Дойди. И който е жаден нека дойде. Който иска, нека вземе даром водата на живота.

18

Аз свидетелствувам на всекиго, който слуша думите на пророчеството в тая книга: Ако някой притури на тях, Бог ще притури върху него язвите, написани в тая книга,

19

ако някой отнеме от думите на тая пророческа книга, Бог ще му отнеме дела от дървото на живота и от светия град, които са описани в тая книга.

20

Оня, Който свидетелствува за това, казва: Наистина ида скоро. Амин! Дойди, Господи Исусе!

21

Благодатта на Господа Исуса Христа да бъде със светиите. Амин.

Bulgarian Bible 1940
Public Domain Version 1940