Старият завет
Нов завет
Българска Библия 1940

Откровение 21

1

И видях ново небе и нова земя; защото първото небе и първата земя преминаха; и море нямаше вече.

2

Видях и светия град, новия Ерусалим, да слиза из небето от Бога, приготвен като невеста украсена за мъжа си.

3

И чух силен глас от престола, който казваше: Ето, скинията на Бога е с човеците; Той ще обитава с тях; те ще бъдат Негови люде; и сам Бог, техен Бог, ще бъде с тях.

4

Той ще обърше всяка сълза от очите им, и смърт не ще има вече; нито ще има вече жалеене, ни плач, ни болка; първото премина.

5

И Седящият на престола рече: Ето, подновявам всичко. И каза: Напиши, защото тия думи са верни и истинни.

6

И рече ми: Сбъднаха се. Аз съм Алфа и Омега, началото и краят. На жадния ще дам даром от извора на водата на живота.

7

Който побеждава, ще наследи тия неща; Аз ще му бъда Бог, и той ще Ми бъде син.

8

А колкото за страхливите, невярващите, мръсните, убийците, блудниците, чародейците, идолопоклонниците и всичките лъжци, тяхната участ [ще бъде] в езерото, което гори с огън и жупел. Това е втората смърт.

9

Тогава дойде един от седемте ангела, които бяха натоварени със седемте последни язви и държаха седемте чаши и ми проговори, казвайки: Дойди, ще ти покажа невестата, жената на Агнето.

10

И отведе ме чрез Духа на една голяма и висока планина, и показа ми светия град, Ерусалим, който слизаше от небето от Бога,

11

и имаше божествена слава като светеше, както свети някой много скъпоценен камък, като яспис, прозрачен като кристал.

12

[Градът] имаше голяма и висока стена, с дванадесет порти, и на портите дванадесет ангела, и надписани [над портите] имена, които са [имената] на дванадесетте племена на израилтяните:

13

откъм изток три порти, откъм север три порти, откъм юг три порти, и откъм запад три порти.

14

И градската стена имаше дванадесет основни [камъка] с дванадесет имена на тях, [имената на] дванадесетте апостоли на Агнето.

15

И тоя, който говореше с мене, имаше за мярка златна тръст, за да измери града, портите и стената му.

16

Градът беше четвъртит, с дължина равна на широчината му; и като измери града с тръстта, [излезе] дванадесет хиляди стадии. Дължината, широчината и височината му са еднакви.

17

Измери и стената му, [която излезе] сто и четиридесет и четири лакти; [а това беше] човешка мярка, [употребена] от ангела.

18

Стената му беше съградена от яспис, а [самият] град от чисто злато, подобно на чисто стъкло.

19

Основните [камъни] на градските стени бяха украсени с всякакви скъпоценни камъни: първият основен [камък] беше яспис, вторият сапфир, третият халкидон, четвъртият смарагд,

20

петият сардоникс, шестият сард, седмият хрисолит, осмият вирил, деветият топаз, десетият хрисопрас, единадесетият яцинт, дванадесетият аметист.

21

И дванадесетте порти бяха дванадесет бисера; всяка порта бе от един бисер; и улицата на града беше от чисто злато, прозрачно като стъкло.

22

И храм не видях в него, защото неговият храм е Господ Бог Всемогъщият и Агнето.

23

И градът нямаше нужда от слънце, нито от луна да го осветява, защото Божията слава го осветяваше, и неговото светило е Агнето.

24

И народите ще ходят по неговата светлина: земните царе ще донасят в него своите славни [неща].

25

Портите му не ще се затварят денем, (а нощ не ще има там);

26

па и народите ще донасят в него славните си и ценни [неща].

27

И в него никак няма да влезе нещо нечисто, нито оня, който върши мерзост и който лъже, а само записаните в книгата на живота на Агнето.

Bulgarian Bible 1940
Public Domain Version 1940