Избор на Библията
Старият завет
Нов завет
Българска Библия 1940

Откровение 20

1

И видях, че слизаше от небето един ангел, който държеше в ръката си ключа на бездната и една голяма верига.

2

Той улови змея, старовременната змия, която е дявол и сатана, и го върза за хиляда години,

3

и, като го хвърли в бездната, заключи и [я] запечата над него, за да не мами вече народите, преди да се свършат хилядата години, след което той трябва да бъде пуснат за малко време.

4

И видях престоли; и на тия, които бяха насядали на тях бе дадено да съдят; [видях] и душите на ония, които бяха обезглавени поради свидетелствуването [си] за Исуса, и поради Божието слово, и на ония, които не се поклониха на звяра, нито на образа му, и не приеха белега на челото си и на ръката си; и те оживяха и царуваха с Христа хиляда години.

5

Другите мъртви не оживяха докле не се свършиха хилядата години. Това е първото възкресение.

6

Блажен и свет оня, който участвува в първото възкресение; над такива втората смърт не ще има сила; а те ще бъдат свещеници Богу и на Христа и ще царуват с Него хиляда години.

7

И когато се свършат хилядата години, сатана ще бъде пуснат от тъмницата си,

8

и ще излезе да мами народите в четирите краища на земята, Гога и Магога, да ги събере за войната, - чието число е като морския пясък.

9

И те се разпростряха по [цялата] широчина на земята и обиколиха стана на светиите и обичния град; но огън падна от [Бога из] небето, та ги изпояде.

10

И дяволът, който ги мамеше, биде хвърлен в огненото жупелно езеро, гдето са и звярът и лъжепророкът; и ще бъдат мъчени денем и нощем до вечни векове.

11

След това видях един голям бял престол и Онзи, Който седеше на него, от Чието лице побягнаха земята и небето, че не се намери място за тях.

12

Видях и мъртвите големи и малки, стоящи пред престола; и [едни] книги се разгънаха; разгъна се и друга книга, която е [книгата] на живота; и мъртвите бидоха съдени според делата си по написаното в книгите.

13

И морето предаде мъртвите, които бяха в него; и смъртта и адът предадоха мъртвите, които бяха в тях; и те бидоха съдени всеки според делата си.

14

И смъртта и адът бидоха хвърлени в огненото езеро. Това [- присъдата за в огненото езеро] е втората смърт.

15

И ако някой не се намери записан в книгата на живота, той биде хвърлен в огненото езеро.

Bulgarian Bible 1940
Public Domain Version 1940