Старият завет
Нов завет
Българска Библия 1940

Откровение 19

1

След това чух като че ли силен глас от голямо множество на небето, който казваше: Алилуя! Спасение, слава и сила [принадлежат] на нашия Бог;

2

защото са истинни и праведни Неговите съдби; понеже Той осъди великата блудница, която е разтляла земята с блудството си, и даде върху нея възмездие за кръвта на Своите слуги.

3

И втори път рекоха: Алилуя! И димът й се издига до вечни векове.

4

И двадесетте и четири старци и четирите живи същества паднаха, та се поклониха на Бога, Който седи на престола, и казваха: Амин! Алилуя!

5

И от престола излезе глас, който казваше: Хвалете нашия Бог, всички Негови слуги, вие, които Му се боите, малки и големи.

6

И чух като глас от [много народ, и като глас от много води, и като глас от] силни гърмежи, които казваха: Алилуя! Защото Господ, нашият Бог, Всемогъщият, царува.

7

Нека се радваме и се веселим и нека отдадем Нему слава; защото дойде сватбата на Агнето, и Неговата жена се е приготвила.

8

И на нея се позволи да се облече в светъл и чист висон; защото висонът е праведните дела на светиите.

9

И каза ми: Напиши: Блажени тия, които са призвани на сватбената вечеря на Агнето. И казва ми: Тия думи са истинни Божии [думи].

10

Тогава аз паднах пред нозете му да му се поклоня; но той ми рече: Недей; аз съм съслужител на тебе и на братята ти, които държат свидетелството за Исуса; поклони се Богу; защото духът на пророчеството е да свидетелствуваме за Исуса.

11

След това видях небето отворено, и ето бял кон, и Оня, Който яздеше на него, се наричаше Верен и Истинен, и съди и воюва праведно.

12

Очите Му [бяха] огнен пламък, на главата Му [бяха] много корони и носеше написано име, което никой не знаеше, а само Той;

13

и [беше] облечен в дреха, попръскана с кръв; и името Му беше Божието слово.

14

И небесните войски, облечени в бял и чист висон, следваха подир Него на бели коне.

15

Из устата Му излизаше остър меч, за да порази с него народите; и Той ще ги управлява с желязна тояга и ще стъпче лина на лютия гняв на Бога Всемогъщий.

16

И на дрехата и на бедрото Му имаше написано име: Цар на царете, и Господ на господарите.

17

После видях един ангел, стоящ в слънцето; и, извиквайки със силен глас, каза на всичките птици, които летят посред небето: Дойдете, събирайте се за великата Божия вечеря,

18

за да ядете месата на царе и месата на хилядници, месата на юнаци и месата на коне и на ония, които яздят на тях, дори месата на всичките човеци, свободни и роби, малки и големи.

19

И видях звяра и земните царе и войските им събрани да воюват против яздещия на коня и против Неговото войнство.

20

И звярът биде уловен, и с него лъжепророка, който бе извършил пред него знаменията, с които измами ония, които бяха приели белега на звяра, и които се покланяха на неговия образ; те двамата бяха хвърлени живи в огненото езеро, което гори с жупел.

21

А останалите бидоха избити с меча на яздещия на коня, [с меча], който излизаше от устата Му. И всичките птици се наситиха от месата им.

Bulgarian Bible 1940
Public Domain Version 1940