Selezione Bibbia
Vecchio Testamento
Nuovo Testamento
Българска Библия 1940

Откровение 18

1

Но имало е лъжливи пророци между людете, както и между вас ще има лъжливи учители, които ще въведат тайно гибелни ереси, като се отричат даже от Господаря, Който ги е купил, та ще навлекат на себе си бърза погибел.

2

И мнозина ще последват техните похотливи дела, поради които [човеци] пътят на истината ще се похули.

3

От лакомство те ще ви мамят с присторени думи; но тяхната присъда, отдавна [приготвена], не се забавя, и тяхното погубление не дреме.

4

Защото, ако Бог не пощади [и] ангели, когато съгрешиха, но ги хвърли в мрака на най-дълбоките ровове, и ги предаде да бъдат вардени за съд;

5

и [ако] не пощади стария свят, но опази с още седем души Ноя, проповедника на правдата, когато нанесе потоп върху нечестивия свят;

6

тъй също, [ако Той] осъди на разорение содомските и гоморските градове и ги обърна на пепел, и ги постави за пример на ония, които щяха да вършат нечестие,

7

но избави праведния Лот, комуто бе досадил развратния живот на нечестивите;

8

(защото тоя праведен човек, като живееше между тях измъчваше от ден на ден праведната си душа, като гледаше и слушаше беззаконните им дела);

9

то знае Господ как да избави благочестивите от напаст, а неправедните да държи под наказание за съдния ден,

10

а особено тия, които с нечисто пожелание следват плътските [страсти] и презират властта. Смели и упорити, те не се страхуват да хулят славните [същества;]

11

докато ангелите, ако и да са по-големи в мощ и сила, не представят против тях хулителна присъда пред Господа.

12

Тия, обаче, като животни без разум, естествено родени, за да бъдат ловени и изтребвани, хулят за неща, които не знаят, и ще погинат в своя разврат,

13

наближаващи да получат заплатата на неправдата - [люде], които считат за удоволствие да разкошествуват денем. Те са петна и позор; наслаждават се с примамките си, когато са на угощение при вас;

14

очите им са пълни с блудство и с непрестанен грях; подмамват неутвърдени души; сърцето им е научено на лакомство; те са предадени на проклетия;

15

оставиха правия път и се заблудиха, като последваха пътя на Валаама Веоров, който обикна заплатата на неправдата,

16

но биде изобличен за своето беззаконие, когато ням осел проговори с човешки глас и възпря лудостта на пророка.

17

Те са безводни кладенци, мъгли тласкани от буря, за които е запазена мрачна тъмнина [до века].

18

Защото, като говорят с надуто празнословие, те с разтленността подмамват в плътските страсти ония, които едвам избягват от живеещите в заблуда.

19

Обещават им свобода, а те сами са роби на разврата; защото от каквото е победен някой, на това и роб става.

20

Понеже, ако, след като са избягали от светските мръсотии чрез познаването на Господа и Спасителя Исуса Христа, те пак са се сплели в тях и остават победени, то последното им състояние е станало по-лошо от първото.

21

Понеже по-добре би било за тях да не бяха познали пътя на правдата, отколкото след като са го познали, да се отвърнат от предадената на тях света заповед.

22

С тях се е случило [това, което казва] истинската пословица: Псето се върна на бълвоча си, и: Окъпаната свиня [се върна] да се валя в тинята.

Italian Bible Riveduta
Copyrighted: 1990 Riveduta