A A A A A
Българска Библия 1940

Откровение 1

1

  Откровението от Исуса Христа, което му даде Бог, за да покаже на слугите Си онова, което има да стане скоро; а [Христос] прати та [го] яви чрез ангела Си на Своя слуга Иоан,

2

  който възвести Божието слово и свидетелството Исус Христово - и всичко що е видял.

3

  Блажен, който прочита, и ония, които слушат думите на това пророчество и пазят написаното в него; защото времето е близо.

4

  Иоан до седемте църкви, които са в Азия: Благодат и мир да бъде на вас от Онзи, Който е, и Който е бил, и Който иде, и от седемте духове, които са пред неговия престол,

5

  и от Исуса Христа, [който е] верният свидетел, първороденият от мъртвите и началникът на земните царе. На този, Който ни люби, и ни е развързал от греховете ни чрез кръвта Си,

6

  [и Който] ни е направил Царство от свещеници на своя Бог и Отец, на Него [да бъде] слава и господство във вечни векове. Амин.

7

  Ето, иде с облаците; и ще Го види всяко око, и ония, които го прободоха; и всички земни племена ще възридаят за Него. Така е. Амин.

8

  Аз съм Алфа и Омега, казва Господ Бог, Който е, и Който е бил, и Който иде, Всемогъщият.

9

  Аз Иоан, ваш брат и съучастник в неволите и в царството и в търпението, които са чрез Исуса [Христа], бях на острова, наречен Патмос, за Божието слово и свидетелството за Исуса [Христа].

10

  В Господния ден бях в [изстъпление чрез] Духа; и чух зад себе си силен глас като от тръба, който казваше:

11

  Каквото виждаш напиши на книга, и прати [го] до седемте църкви: до Ефес, до Смирна, до Пергам, до Тиатир, до Сардис, до Филаделфия и до Лаодикия.

12

  И обърнах се да видя Този, Който ми проговори; и като се обърнах, видях седем златни светилника;

13

  и всред светилниците [видях] Един, Който приличаше на Човешкия Син, облечен в дълга дреха и препасан около гърдите със златен пояс;

14

  а главата и косата Му бяха бели като бяла вълна, като сняг, и очите Му, като огнен пламък;

15

  и нозете Му приличаха на лъскава мед, като в пещ пречистена: а гласът Му [беше] като на много води;

16

  и имаше в десницата Си седем звезди; и от устата му излизаше меч остър и от двете страни; и лицето Му [светеше], както свети слънцето в силата си.

17

  И когато Го видях, паднах при нозете Му като мъртъв; а Той тури десницата Си върху мене и каза: Не бой се, Аз съм първият и последният и живият;

18

  бях мъртъв, и, ето, живея до вечни векове; и имам ключовете на смъртта и на ада.

19

  Напиши, прочее, това, което си видял, и що значи, и това, което има да стане подире,

20

  тайната на седемте звезди, които видя в десницата Ми, и седемте златни светилника. Седемте звезди са ангелите на седемте църкви; и седемте светилника са седемте църкви.

King James 1611
Public Domain: King James 1611