Стары Запавет
Новы Запавет
Българска Библия 1940

Откровение 1

1

(По слав. 58). За първия певец, по Не Разорявай. Песен на Давида, когато Саул прати [стражи] да пазят къщата, [в която бе Давид], за да го убият. Избави ме от неприятелите ми, Боже мой; Тури ме на високо от ония, които се повдигат против мене.

2

Избави ме от ония, които вършат беззаконие, И спаси ме от кръвопийци.

3

Защото, ето, причакват [за да уловят] душата ми; Силните се събират против мене, Не [за] мое престъпление, Господи, нито [за] мой грях.

4

Без [да има в мене] вина тичат и се готвят; Събуди се да ме посрещнеш, и виж.

5

Ти, Господи Боже на силите, Боже Израилев, Стани за да посетиш всичките народи; Да не покажеш милост към никого от нечестивите престъпници. (Села).

6

Вечер се връщат, Вият като кучета и обикалят града.

7

Ето, те бълват [думи] с устата си; Мечове [има] в устните им, Понеже, [думат те]: Кой слуша?

8

Но, Ти Господи, ще им се присмееш, Ще се поругаеш на всички тия народи.

9

О Сило моя, на Тебе ще се надея, Защото Бог ми е крепост.

10

Милостивият мой Бог ще ме предвари; Бог ще ме удостои да видя [повалянето] на ония, които ме причакват.

11

Да ги не убиеш, да не би да забравят [това] моите люде; Разпръсни ги със силата Си. И свали ги, Господи, защитниче наш.

12

[Поради] греха на устата си, [поради] думите на устните си, Нека бъдат уловени в гордостта си, Също и поради клетвата и лъжата що говорят.

13

Довърши [ги] с гняв, довърши [ги] да ги няма вече, И нека се научат, че Бог господарува в Якова [И] до краищата на земята. (Села).

14

Нека се връщат вечер, Нека вият като кучета, и нека обикалят града;

15

Нека се скитат за храна; И ако не се настанят, нека прекарат нощта[ ненаситени].

16

А аз ще пея за Твоята сила, Да! на ранина високо ще славословя Твоята милост; Защото Ти си ми станал крепост И прибежище в деня на бедствието ми.

17

О Сило моя, на Тебе ще пея хваление. Защото [Ти], Боже, милостиви мой Бог, [Си] крепост моя.

Belarusian Bible 2003
No info: Vasil Syargeevich Syomukha 2003