Юда 1

1

Юда, слуга Исус Христов, а брат Яковов, до призваните, възлюбени от Бога Отца и пазени в Исуса Христа:

2

Милост, мир и любов да ви се умножат.

3

Възлюбени, като показвах всяко усърдие да ви пиша за нашето общо спасение, счетох за нужно да ви пиша и да ви увещая да се подвизавате за вярата, която веднъж за винаги бе предадена на светиите.

4

Защото са се вмъкнали някои човеци, които отдавна са били посочени, [че подлежат] на това осъждане, нечестивци, които обръщат благодатта на нашия Бог в похотливост и се отричат от единствения Владетел и Господ наш Исус Христос.

5

А искам да ви напомня, (тъй като сте узнали [вече] всичко това), че Господ, като избави веднъж [Своя] народ от египетската земя, после погуби ония, които не повярваха,

6

и че ангели, които не опазиха своето достойнство, но напуснаха собственото си жилище, - Той ги държи под мрак във вечни връзки за съда на великия ден;

7

както и Содом, Гомор и околните им градове, които, подобно на тях, се предадоха на блудство и изпадваха в противоестествени пороци, са поставени за пример като носят наказанието на вечния огън.

8

При все това, по същия начин и тия с бълнуванията си оскверняват плътта, презират властта и хулят славните [същества].

9

Но архангел Михаил, когато в борба с дявола се препираше за Моисеевото тяло, не смея да произнесе [против него] хулителна присъда, но рече: Господ да те смъмри.

10

Тия, обаче, хулят всичко, което не знаят; а което знаят естествено, както животните без разум, в това развращават себе си.

11

Горко им! защото ходят по Каиновия път, заради печалба се впускат във Валаамовата заблуда, и погиват в Кореевото упорство.

12

Тия са подводни скали, когато пируват с вас в дружелюбните ви гощавки, и без страх напасват себе си; безводни облаци, носени от ветровете; есенни дървета, безплодни, дваж умрели, изкоренени;

13

свирепи морски вълни; които изпущат като пяна своите безсрамни [дела]; скитащи звезди, за които се пази мрачна тъмнина до века.

14

За тях пророкува и Енох, седмият от Адама, като рече: Ето Господ иде с десетки хиляди Свои светии,

15

да извърши съдба над всички, и да обяви за виновни всичките нечестивци за всичките нечестиви дела, които в нечестие са сторили, и за всичките жестоки [думи], които нечестивите грешници са говорили против Него.

16

Тия са роптатели, оплаквачи, които ходят по страстите си, (и устата им говорят надуто), и заради печалба ласкаят човеците.

17

Но, вие, възлюбени, помнете думите изговорени по-напред от апостолите на нашия Господ Исус Христос, как ви казваха:

18

В последно време ще има присмивачи, които ще ходят по своите нечестиви страсти.

19

Тия са, които правят разцепления, плътски, които нямат Духа.

20

А вие възлюбени, като назидавате себе си във вашата пресвета вяра и се молите на Светия Дух,

21

пазете себе си в Божията любов, ожидайки милостта на нашия Господ Исус Христос за вечен живот.

22

И към едни, които са в съмнение, бивайте милостиви;

23

други спасявайте, като ги изтръгвате из огъня; а към други показвайте милост, със страх, като се гнусите даже и от осквернената от плътта дреха.

24

А на Онзи, Който може да ви пази от препъване, и да ви постави непорочни в радост пред Своята слава,

25

на единствения Бог наш Спасител, чрез Исуса Христа нашия Господ, да бъде слава и величие, и преди всичките векове, и сега, и до всичките векове. Амин.