2 Петрово 3

1

Ето възлюбени, пиша ви това второ послание; и в двете събуждам чрез напомняне вашия чист разум,

2

за да помните думите, изговорени по-напред от светите пророци и заповедта на Господа Спасителя, [дадена] чрез [изпратените] вам апостоли.

3

Преди всичко знайте това, че в последните дни ще дойдат подиграватели, които с подигравките си ще ходят по своите страсти и ще казват:

4

Где е обещаното Му пришествие? защото, откак са се поминали бащите ни всичко си стои така както от началото на създанието.

5

Защото те своеволно не признават това, че чрез Божието слово от начало е имало небе и земя сплотена от водата, и всред водата,

6

[но пак] посредством тях тогавашният свят, потопен от водата загина.

7

Така със същото слово, и днешните небе и земя са натрупани за огън, пазени до деня на [страшния] съд и погибелта на нечестивите човеци.

8

Още и това нещо да не забравяте, възлюбени, че за Господа един ден е като хиляда години, и хиляда години като един ден.

9

Господ не забавя това, което е обещал, според както някои смятат бавенето, но заради вас търпи за дълго време; понеже не иска да погинат някои, но всички да дойдат на покаяние.

10

А Господният ден ще дойде като крадец, когато небето ще премине с бучение, а стихиите нажежени ще се стопят, и земята и каквото се е вършило по нея ще изчезнат.

11

Прочее, понеже всичко това ще се стопи, какви трябва да сте вие в свето живеене и в благочестие,

12

като очаквате и ожидате дохождането на Божия ден, поради който небето възпламенено ще се стопи, и стихиите нажежени ще се разложат!

13

А според обещанието Му очакваме ново небе и нова земя, в която да живее правда.

14

Затова, възлюбени, като очаквате тия неща, старайте се да се намерите чисти и непорочни пред Него, с мир [в сърцата си].

15

И считайте дълготърпението на нашия Господ [като средство] за спасение; както любезният ни брат Павел ви е писал, според дадената му мъдрост.

16

както [пише] и във всичките [си] послания, когато говори в тях за тия работи; в които [послания] има някои неща мъчни за разбиране, които неучените и неутвърдените изопачават, както [правят] и с другите писания, за своята погибел.

17

И тъй, вие, възлюбени, като сте предизвестени [за това], пазете се да не би да се завлечете от заблуждението на беззаконните и да отпаднете от утвърждението си.

18

Но растете в благодатта и познаването на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Нему да бъде слава и сега и до вечния ден. Амин.