1 Петрово 3

1

Подобно и вие, жени, покорявайте се на мъжете си, така щото, даже ако някои [от тях] не се покоряват на словото, да се придобият без словото, чрез обходата на жените си,

2

като видят, че вие се обхождате със страх и чистота.

3

Вашето [украшение] да не е външно, [сиреч], плетене косата, кичене със злато, или обличане със [скъпи] дрехи,

4

но скришният в сърцето живот, с нетленното [украшение] на кротък и тих дух, което е скъпоценно пред Бога.

5

Защото така някога и светите жени, които се надяваха на Бога, украсяваха себе си, като се покоряваха на мъжете си;

6

както Сара се покоряваше на Авраама и го наричаше господар. И вие сте нейни дъщери, ако правите добро и не се боите от никакво заплашване.

7

Също и вие мъже, живейте благоразумно с жените си, като с по-слаб съсъд, и отдавайте почит [на тях] като на сънаследници на [дадения] чрез благодат живот, за да не става препятствие на молитвите ви.

8

А, най-после, бъдете всички едномислени, съчувствителни, братолюбиви, милостиви, смиреномъдри.

9

Не въздавайте зло за зло или хула за хула, а напротив благославяйте; понеже на това бяхте призовани, за да наследите благословение.

10

Защото, "Който желае да обича живота И да види добри дни, Нека пази езика си от зло И устните си от лъжливо говорене;

11

Нека се отклонява от зло, и да върши добро; Нека търси мир и да се стреми към него.

12

Защото очите на Господа са върху праведните, И ушите Му към тяхната молитва; Но лицето на Господа е против ония, които вършат зло"

13

И кой ще ви стори зло, ако сте ревностни за доброто?

14

Но [даже], ако пострадате за правдата, блажени [сте]; а "от тяхното застрашаване не се бойте, нито се смущавайте".

15

Но почитайте със сърцата си Христа като Господ, като бъдете винаги готови да отговаряте, (но с кротост и страхопочитание), на всекиго, който ви пита за вашата надежда.

16

Имайте чиста съвест, така щото във всичко, в което ви одумват да се посрамят ония, които клеветят добрата ви в Христа обхода.

17

Защото е по-добре да страдате, като вършите добро, ако е такава Божията воля, а не като вършите зло.

18

Защото и Христос един път пострада за греховете, Праведният за неправедните, за да ни приведе при Бога, бидейки умъртвен по плът, а оживотворен по дух;

19

с който отиде да проповядва на духовете в тъмницата,

20

които едно време бяха непокорни, когато Божието дълготърпение ги чакаше в Ноевите дни, докато се правеше ковчега, в който малцина, то ест, осем души, се избавиха чрез вода.

21

Която в образа на кръщението и сега ви спасява, (не измиването на плътската нечистота, но позива към Бога на чиста съвест), чрез възкресението на Исуса Христа;

22

Който е отдясно на Бога, като се е възнесъл на небето, и Комуто се покориха ангели, власти и сили.