Исус Навиев 21

1

След това, началниците на левитските бащини [домове] дойдоха при свещеника Елеазара, при Исуса Навиевия син и при началниците на бащините [домове] от племената на израилтяните,

2

та им говориха в Сило, в Ханаанската земя, като казаха: Господ заповяда чрез Моисея да ни се дадат градове за живеене и пасбищата им за добитъка ни.

3

И ето градовете с пасбищата им, които израилтяните дадоха на левитите от наследството си според Господната заповед:

4

Излезе жребието за семействата на каатовците; и потомците на свещеника Аарона, които бяха от левитите, получиха чрез жребие тринадесет града от Юдовото племе, от Симеоновото племе и от Вениаминовото племе.

5

А останалите Каатови потомци [получиха] чрез жребие десет града от семействата на Ефремовото племе, от Дановото племе и от половината на Манасиевото племе.

6

И Гирсоновите потомци [получиха] чрез жребие тринадесет града от семействата на Исахаровото племе, от Асировото племе, от Нефталимовото племе и от половината на Манасиевото племе у Васан.

7

Мерариевите потомци, според семействата си, [получиха] дванадесет града от Рувимовото племе, от Гадовото племе и от Завулоновото племе.

8

Тия градове, прочее, и пасбищата им израилтяните дадоха чрез жребие на левитите, според както Господ заповяда чрез Моисея.

9

От племето на юдеите и от племето на симеонците дадоха тия градове, които [по-долу] се споменават по име,

10

и които се получиха от Аароновите потомци, бидейки от семействата на каатовците, които са от левийците; защото първото жребие се хвърли за тях:

11

дадоха им града на Арва Енаковия баща (който [град] е Хеврон) с пасбищата му около него, в Юдовата хълместа земя;

12

(а нивите на града и селата му дадоха на Халева Иефониевия син за негова собственост);

13

Хеврон, прочее, с пасбищата му, прибежищния град за убиец, дадоха на потомците на свещеника Аарона, също и Ливна с пасбищата му,

14

Ятир с пасбищата му, Естемой с пасбищата му,

15

Олом с пасбищата му, Девир с пасбищата му,

16

Аин с пасбищата му, Юта с пасбищата му и Ветсемес с пасбищата му; девет града от тия две племена;

17

а от Вениаминовото племе, Гаваон с пасбищата му, Гава с пасбищата му,

18

Анатон с пасбищата му и Алмот с пасбищата му; четири града.

19

Всичките градове на Аароновите потомци, свещениците, бяха тринадесет града с пасбищата им.

20

И семействата на Каатовите потомци, левитите, които оставаха от Каатовите потомци, получиха градовете на своето [притежание] по жребие от Ефремовото племе.

21

Дадоха им прибежищния за убиец град Сихем с пасбищата му в хълмистата земя на Ефрема, също и Гезер с пасбищата му,

22

Кивзаим с пасбищата му и Веторон с пасбищата му; четири града;

23

от Дановото племе, Елтеко с пасбищата му, Гиветон с пасбищата му.

24

Еалон с пасбищата му и Гетримон с пасбищата му; четири града;

25

а от половината на Манасиевото племе, Таанах с пасбищата му и Гетримон с пасбищата му; два града.

26

Всичките градове за семействата на останалите Каатови потомци бяха десет с пасбищата им.

27

А на Гирсоновите потомци, от семействата на левитите, [дадоха] от [другата] половина на Манасиевото племе, прибежищния за убиец град Голан у Васан с пасбищата му и Веестера с пасбищата му; два града;

28

от Исахаровото племе, Кисион с пасбищата му, Даврат с пасбищата му,

29

Ярмут с пасбищата му и Енганим с пасбищата му; четири града;

30

от Асировото племе, Мисаал с пасбищата му, Авдон с пасбищата му,

31

Хелкат с пасбищата му и Роов с пасбищата му; четири града;

32

а от Нефталимовото племе, прибежищния за убиец град Кедес в Галилея с пасбищата му, Амот-дор с пасбищата му и Картан с пасбищата му; три града.

33

Всичките градове на Гирсоновците според семействата им бяха тринадесет града с пасбищата им.

34

И на семействата на Мерариевите потомци, останалите от левитите, [дадоха] от Завулоновото племе Иокнеам с пасбищата му, Карта с пасбищата му,

35

Димна с пасбищата му и Наалон с пасбищата му; четири града;

36

от Рувимовото племе, Восор, с пасбищата му, Яса с пасбищата му,

37

Кедимот с пасбищата му и Мефаят с пасбищата му; четири града;

38

а от Гадовото племе, прибежищния за убиец град Рамот в Галаад с пасбищата му, Маханаим с пасбищата му;

39

Есевон с пасбищата му и Язир с пасбищата му; всичко четири града.

40

Всичките градове, [които дадоха] чрез жребие на Мерариевите потомци, според семействата им, на останалите от семействата на левитите, бяха дванадесет града.

41

Всичките градове на левитите всред притежанието на израилтяните бяха четиридесет и осем града с пасбищата им.

42

Тия градове бяха всеки с околните си пасбища; така бяха всички тия градове.

43

Така Господ даде на Израиля цялата земя, за която беше се клел на бащите им, че ще [им] я даде; и завладяха я и заселиха се в нея.

44

И Господ им даде спокойствие от всяка страна, според всичко що беше се клел на бащите им; и от всичките им неприятели никой не можа да устои против тях; Господ предаде всичките им неприятели в ръката им.

45

Не пропадна ни едно от всичките добри неща, които Господ беше говорил на Израилевия дом; всички се сбъднаха.