Исус Навиев 16

1

На Иосифовите потомци се падна по жребие [земята] от Иордан при Ерихон при ерихонските води на изток в пустинята, [земята], която възлиза от Ерихон през хълмистата страна до Ветил;

2

и [границата] се простираше от Ветил до Луз, и минаваше през околността на Архиатарот,

3

и слизаше на запад в околността на Яфлети до околността на долния Веторон и до Гезер и свършваше при морето.

4

И Иосифовите потомци, [племената на] Манасия и Ефрема, взеха наследството си.

5

Пределът на ефремците, според семействата им, ето какъв беше: границата на наследството им към изток беше Атарот-адар до горния Веторон;

6

и на север от Михметат границата се простираше към запад; и границата завиваше към изток до Танат-сило, и от там преминаваше на изток от Янох;

7

и слизаше от Янох до Атарот и до Наарат, и достигаше до Ерихон и свършваше при Иордан.

8

От Тапфуа границата отиваше към запад до потока Кана и свършваше при морето. Това е наследството на племето на ефремците според семействата им.

9

Имаше и градове отделени за ефремците между наследството на манасийците, - всички тия градове със селата им.

10

Но те не изгониха ханаанците, които живееха в Гезер; но ханаанците живееха между ефремците, [както живеят и] до днес, и станаха поданни роби.