Избор на Библията
Старият завет
Нов завет
Българска Библия 1940

Яков 5

1

Дойдете сега, вие богатите, плачете и ридайте поради бедствията, които идват върху вас.

2

Богатството ви изгни, и дрехите ви са изядени от молци.

3

Златото ви и среброто ви ръждясаха; и ръждата им ще свидетелствува против вас и ще пояде месата ви като огън. Вие сте събирали съкровища в последните дни.

4

Ето, заплатата за работниците, които са жънали нивите ви, от която ги лишихте, вика; и виковете на жетварите влязоха в ушите на Господа на Силите.

5

Вие живяхте на земята разкошно и разпуснато, угоихте сърцата си [като] в ден на клане.

6

Осъдихте, убихте Праведния; и Той не ви се противи.

7

И тъй, братя, останете твърди, до Господното пришествие. Ето земеделецът очаква скъпоценния плод от земята и търпи за него докле получи и ранния и късния дъжд.

8

Останете и вие твърди, и укрепете сърцата си; защото Господното пришествие наближи.

9

Не роптайте един против друг, братя, за да не бъдете осъдени; ето, Съдията стои пред вратите.

10

Братя, вземете за пример на злострадание и на твърдост пророците, които говориха за Господното име.

11

Ето, облажаваме ония, които са останали твърди. Чули сте за търпението на Иова, и видели сте сетнината [въздадена нему] от Господа, че Господ е много жалостив и милостив.

12

А преди всичко, братя мои, не се кълнете нито в небето, нито в земята, нито в друга някоя клетва; но нека бъде вашето [говорене:] Да, да, и: Не, не, за да не паднете под осъждане.

13

Зле ли страда някой от вас? нека се моли. Весел ли е някой? нека пее хваления.

14

Болен ли е някой от вас? нека повика църковните презвитери, и нека се помолят над него и го помажат с масло в Господното име.

15

И молитвата, която е с вяра, ще избави страдалеца, Господ ще го привдигне, и, ако е извършил грехове, ще му се простят.

16

И тъй, изповядайте един на друг греховете си, и молете се един за друг, за да оздравеете. Голяма сила има усърдната молитва на праведния.

17

Илия беше човек със същото естество като нас; и помоли се усърдно да не вали дъжд, и не валя дъжд на земята три години и шест месеца;

18

и пак се помоли и небето даде дъжд, и земята произведе плода си.

19

Братя мои, ако някой от вас [се] заблуди от истината, и един го обърне,

20

нека знае, че който е обърнал грешния от заблудения му път ще спаси душа от смърт и ще покрие много грехове.

Bulgarian Bible 1940
Public Domain Version 1940