Яков 4

1

Отгде произлизат боеве, и отгде крамоли, между вас? Не от там ли, от вашите сласти, които воюват в [телесните] ви части?

2

Пожелавате, но нямате; ревнувате и завиждате, но не можете да получите; карате се и се биете; но нямате, защото не просите.

3

Просите и не получавате, защото зле просите, за да иждивявате в сластите си.

4

Прелюбодейци! не знаете ли, че приятелството със света е вражда против Бога? И тъй, който иска да бъде приятел на света, става враг на Бога.

5

Или мислите, че без нужда казва писанието, че [Бог] и до завист ревнува за духа, който е турил да живее в нас?

6

Но Той дава една по-голяма благодат; затова казва: "Бог на горделивите се противи, а на смирените дава благодат".

7

И тъй, покорявайте се на Бога, но противете се на дявола, и той ще бяга от вас.

8

Приближавайте се при Бога, и ще се приближава и Той при вас. Измивайте ръцете си, вие грешни, и очиствайте сърцата си, вие колебливи.

9

Тъжете, ридайте и плачете; смехът ви нека се обърне на плач, и радостта ви в тъга.

10

Смирявайте се пред Господа, и Той ще ви възвишава.

11

Не се одумвайте един друг, братя; който одумва брата или съди брата си, одумва закона и съди закона; а ако съдиш закона, не си изпълнител на закона, но съдия.

12

[Само] Един е законодател и съдия, Който може да спаси и да погуби; а ти кой си та съдиш ближния си?

13

Слушайте сега вие, които казвате: Днес или утре ще отидем в еди-кой-си град, ще преседим там една година, и ще търгуваме и ще спечелим, -

14

когато вие не знаете какво ще бъде утре. Що е животът ви? Защото вие сте пара, която се явява, и после изчезва.

15

Вместо [това, вие трябва] да казвате: Ако ще Господ, ние ще живеем и ще направим това или онова.

16

Но сега славно ви е да се хвалите. Всяка такава хвалба е зло.

17

Прочее, ако някой знае да прави добро и го не прави, грях е нему.