Яков 3

1

Братя мои, не ставайте мнозина учители, като знаете, че ще приемем по-тежко осъждане.

2

Защото ние всички в много неща грешим; а който не греши в говорене, той е съвършен мъж, способен да обуздае и цялото тяло.

3

Ето, ние туряме юздите в устата на конете, за да ни се покоряват, и обръщаме цялото им тяло.

4

Ето, и корабите, ако и да са толкова големи, и се тласкат от силните ветрове, пак с твърде малко кормило се обръщат на където желае кормчията.

5

Така и езикът е малка част [от тялото], но много се хвали. Ето, съвсем малко огън, колко много вещество запалва!

6

И езикът, тоя [цял] свят от нечестие, е огън. Между нашите [телесни] части езикът е, който заразява цялото тяло и запалва колелото на живота, [ни], а [сам] той се запалва от пъкъла.

7

Защото всякакъв вид зверове, птици, гадини и морски животни се укротяват и укротени са били от човечеството;

8

но езика никой човек не може да укроти; буйно зло е, пълен [е] със смъртоносна отрова.

9

С него благославяме Господа и Отца, и с него кълнем човеците създадени по Божие подобие!

10

От същите уста излизат благословение и проклетия! Братя мои, не трябва това така да бъде.

11

Изворът пуща ли от същото отверстие сладка и горчива вода?

12

Възможно ли е, братя мои смоковницата да роди маслини, или лозата смокини? Така също [не може] солена вода да дава сладка.

13

Кой от вас е мъдър и разумен? Нека показва своите дела чрез добрия си живот, с кротостта на мъдростта.

14

Но ако в сърцето си имате горчива завист и крамолничество, не се хвалете и не лъжете против истината.

15

Това не е мъдрост, която слиза от горе, но е земна, животинска, бесовска;

16

защото, гдето има завист и крамолничество, там има бъркотия и всякакво лошо нещо.

17

Но мъдростта, която е отгоре, е преди всичко чиста, после миролюбива, кротка, умолима, пълна с милост и добри плодове, примирителна, нелицемерна.

18

А плодът на правдата се сее с мир от миротворците.