Евреи 1

1

Бог Който при разни частични [съобщения], и по много начини, е говорил в старо време на бащите ни чрез пророците,

2

в края на тия дни говори нам чрез Сина, Когото постави наследник на всичко, чрез Когото и направи световете,

3

Който, бидейки сияние на Неговата слава, и отпечатък на Неговото същество, и държейки всичко чрез Своето могъщо слово, след като извърши [чрез Себе Си] очищение на греховете, седна отдясно на Величието на високо,

4

и стана толкова по-горен от ангелите, колкото името, което е наследил, е по-горно от тяхното.

5

Защото, кому от ангелите е рекъл [Бог] някога: - "Ти си Мой Син, Аз днес Те родих"; и пак: "Аз ще Му бъда Отец, и Той ще ми бъде Син"?

6

А когато пък въвежда Първородния във вселената, казва: - "И поклонете се Нему, всички Божии ангели".

7

И за ангелите казва: - "Който прави ангелите Си [силни като] ветрове, И служителите Си [като] огнен пламък";

8

А за Сина казва: - "Твоят престол, о Боже, е до вечни векове; И скиптърът на Твоето царство е скиптър на правота.

9

Възлюбил си правда, и намразил си беззаконие; За това, Боже, Твоят Бог Те е помазал с миро на радост повече от Твоите събратя".

10

и пак: "В началото Ти, Господи, си основал земята, И дело на Твоите ръце е небето;

11

Те ще изчезнат, а Ти пребъдваш; Да! те всички ще овехтеят като дреха,

12

И като одежда ще ги свиеш, И те ще бъдат изменени; Но Ти си същият, И Твоите години няма да се свършат.

13

А кому от ангелите е рекъл някога: - "Седи отдясно Ми Докле положа враговете ти за твое подножие"?

14

Не са ли те всички служебни духове, изпращани да слугуват на ония, които ще наследят спасение?