Филимон 1

1

Павел, затворник за Христа Исуса и брат Тимотей, до нашия любезен съработник Филимон

2

и до сестра Апфия и до нашия сподвижник Архип и до твоята домашна църква:

3

Благодат и мир да бъде на вас от Бога, нашия Отец и Господа Исуса Христа.

4

Винаги благодаря на моя Бог, когато те споменавам в молитвите си,

5

като слушам за твоята любов и за вярата, която имаш към Господа Исуса, и [която показваш] към всичките светии.

6

[Молитствувам] щото това общение в твоята вяра да действува така, та да познаят те всичкото добро, което е в нас, за [слава на] Христа.

7

Защото съм имал голяма радост и утеха поради твоята любов, понеже сърцата на светиите се освежаваха чрез тебе, брате.

8

Затова, ако и да имам [право с] голямо дръзновение в Христа да ти заповядам това, което подобава,

9

пак, заради любовта, предпочитам да те моля. Аз прочее, който съм Павел старец, а сега и затворник за Христа Исуса,

10

ти се моля за моето чадо Онисима, когото родих в оковите си,

11

който беше някога безполезен на тебе, а сега полезен и на тебе и на мене;

12

когото ти пращам назад лично, сиреч, самото ми сърце,

13

Аз бих обичал да го задържа при себе си, да ми слугува вместо тебе, [като съм] в окови за благовестието;

14

но без [да зная] твоето мнение не искам да сторя нищо, за да не бъде твоята добрина като от принуждение, но самоволна.

15

Защото може би за това той да се е отлъчил [от тебе] за малко време, за да го имаш за винаги,

16

не вече като слуга, но повече от слуга, като брат, особено възлюбен на мене, а колко повече на тебе, и по плът и в Господа!

17

И тъй, ако ме считаш за съдружник, приеми него като мене.

18

И ако те е в нещо онеправдал, или [ти] дължи нещо, мини това на моя сметка;

19

аз, Павел, пиша това с ръката си: Аз ще платя, - да ти не кажа, че ти ми дължиш и сам себе си.

20

Да! брате, нека имам тая печалба от тебе в Господа; освежавай сърцето ми в Христа.

21

Уверен в твоята послушност; аз ти пиша и зная, че ще сториш и повече, отколкото ти казвам.

22

А между това приготви ми стая, понеже се надявам, че ще ви бъда подарен чрез молитвите ви.

23

Поздравяват те Епафрас, който е затворен с мене заради Христа Исуса,

24

също и моите съработници, Марко, Аристарх, Димас и Лука.

25

Благодатта на нашия Господ Исус Христос да бъде с духа на всички ви. Амин.