Тит 2

1

Но ти говори това, което приляга на здравото учение, [именно:]

2

Старците да бъдат самообладани, сериозни, разбрани, здрави във вярата, в любовта, в търпението;

3

също и старите жени да имат благоговейно поведение, да не са клеветници, нито предадени много на винопийство, да поучават това, което е добро;

4

за да учат младите жени да обичат мъжете си и децата си,

5

да са разбрани, целомъдри, да работят у домовете си, да са благи, подчинени на мъжете си, за да не се хули Божието учение.

6

Така и момците увещавай да бъдат разбрани.

7

Във всичко показвай себе си пример на добри дела; в поучението си [показвай] искреност, сериозност,

8

здраво и неукорно говорене, за да се засрами противникът, като няма какво лошо да каже за нас.

9

[Увещавай] слугите да се покоряват на господарите си, да [им] угождават във всичко, да им не противоречат,

10

да не присвояват чуждо, а да показват винаги съвършена вярност; за да украсяват във всичко учението на Бога, на нашия Спасител.

11

Защото се яви Божията благодат, спасителна за всичките човеци,

12

и ни учи да се отречем от нечестието и от световните страсти и да живеем разбрано, праведно и благочестиво в настоящия свят,

13

ожидайки блажената надежда, славното явление на нашия велик Бог и Спасител Исус Христос,

14

Който даде Себе Си за нас, за да ни изкупи от всяко беззаконие и очисти за Себе Си люде за Свое притежание, ревностни за добри дела.

15

Така говори, увещавай и изобличавай с пълна власт. Никой да те не презира.