Избор на Библията
Старият завет
Нов завет
Българска Библия 1940

2 Тимотей 5

1

Защото всеки първосвещеник, като е взет измежду човеците, се поставя да принася дарове и жертви на Бога за греховете на човеците,

2

[такъв първосвещеник], който може да състрадава с невежите и заблудилите, защото и сам той е обиколен с немощ,

3

и затова е длъжен да принася жертва за греховете, както за людете, така и за себе си.

4

А [както] никой не взема на себе си тая почит, освен когато бъде призван от Бога, както бе Аарон,

5

така и Христос не присвои на Себе Си славата да стане първосвещеник, а [Му я даде] Оня, Който [Му] е казал: "Ти си Мой Син. Аз днес Те родих";

6

както и на друго място казва: "Ти си свещеник до века Според чина Мелхиседеков"

7

Тоя [Христос] в дните и плътта Си, като принесе със силен вик и със сълзи молитви и молби на Този, Който можеше да го избави от смърт, и като биде послушан поради благоговението Си,

8

ако и да беше Син, пак се научи на послушание от това, което пострада,

9

и като се усъвършенствува, стана причина за вечно спасение за всички, които Му са послушни,

10

наречен от Бога първосвещеник според Мелхиседековия чин.

11

Върху това имаме да кажем много неща и мъчни за поясняване, защото сте станали тъпи в слушане.

12

Понеже докато вие трябваше [до сега], според [изтеклото] време, и учители да станете, имате нужда да ви учи някой изново най-елементарните начала на Божиите словеса, и достигнахте да имате нужда от мляко, а не от твърда храна.

13

Защото всеки, който се храни с мляко, е неопитен в учението за правдата, понеже е младенец;

14

а твърдата храна е за пълнолетните, които чрез упражнение са обучили чувствата си да разпознават доброто и злото.

Bulgarian Bible 1940
Public Domain Version 1940