2 Тимотей 4

1

Заръчвам ти пред Бога и пред Христа Исуса, Който ще съди живите и мъртвите, и пред [вид] на явлението Му и царуването му:

2

проповядвай словото, настоявай на време и без време, изобличавай, порицавай, увещавай, с голямо търпение и непрестанно поучаване.

3

Защото ще дойде време, когато няма да търпят здравото учение; но, понеже ги сърбят ушите, ще си натрупат учители по своите страсти,

4

и, като отвърнат ушите си от истината, ще се обърнат към басните.

5

Но ти бъди разбран във всичко, понеси страдание, извърши делото на благовестител, изпълнявай службата си.

6

Защото аз вече ставам принос, и времето на отиването ми настава.

7

Аз се подвизах в доброто войнствуване, попрището свърших, вярата опазих;

8

отсега нататък се пази за мене венецът (правдата), който Господ, праведният Съдия, ще ми въздаде в оня ден; и не само на мене, но и на всички, които са обикнали Неговото явление.

9

Постарай се да дойдеш скоро при мене;

10

защото Димас ме остави, като обикна сегашния свят; той отиде в Солун, Крискент в Галатия, а Тит в Далмация.

11

Само Лука е при мене. Вземи Марка и доведи го със себе си, защото ми е полезен в службата.

12

А Тихика пратих в Ефес.

13

Когато дойдеш, донеси япунджака, който съм оставил в Троада при Карпа, и книгите, а особено пергаментите.

14

Медникарят Александър ми стори много зло; Господ ще му върне по делата му;

15

от когото и ти се пази, защото той много се противи на нашите думи.

16

При първата ми защита никой не взе моята страна, но всичките ме оставиха; дано не им се счете [това за грях].

17

Но Господ беше с мене и ме укрепи, за да се прогласи напълно посланието чрез мене, и да чуят всичките езичници; и аз бях избавен от лъвови уста.

18

Господ ще ме избави от всяко дело на лукавия и ще ме спаси [и въведе] в небесното Си царство; Комуто да бъде слава във вечни векове. Амин.

19

Поздрави Прискила и Акила и Онисифоровия дом.

20

Ераст остана в Коринт, а Трофима оставих болен в Милит.

21

Постарай се да дойдеш преди зимата. Поздравяват те Евул, Пуд, Лин, Клавдия и всичките братя.

22

Господ да бъде с твоя дух. Благодат да бъде с вас. [Амин].