2 Тимотей 2

1

Ти, прочее, чадо мое, заяквай в благодатта, която е в Христа Исуса.

2

И каквото си чул от мене при много свидетели, това предай на верни човеци, които да са способни и други да научат.

3

Съучаствувай в страданията като добър войник Исус Христов.

4

Никой, служещ като войник, не се вплита в житейски работи, за да угоди на този, който го е записал за войник.

5

И ако се подвизава някой в игрите, не се увенчава, ако не се е подвизавал законно.

6

[Само] трудещият се земеделец трябва пръв да вкуси от плодовете.

7

Размишлявай върху това, което [ти] казвам; и Господ ще ти даде да разбереш всичко.

8

Помни Исуса Христа, от Давидовото потомство, Който възкръсна от мъртвите според моето благовестие;

9

за което страдам до окови, като злодеец. Но Божието слово не се връзва.

10

Затова аз всичко издържам заради избраните, за да получат и те спасението, което е в Христа Исуса, заедно с вечна слава.

11

Вярно е това слово; "Защото ако сме умрели с Него, то ще и да живеем с Него;

12

Ако устоим, то ще и да царуваме с Него; ако се отричаме от Него, и той ще се отрече от нас;

13

ако сме неверни, Той верен остава; защото не може да се отрече от Себе Си".

14

Това им напомнювай и заръчвай им пред Господа да не влизат в препирни за дребнавости, което никак не ползува, а е за развращаване на слушателите.

15

Старай се да се представиш одобрен пред Бога работник, който няма от що да се срамува, като излагаш право словото на истината.

16

А отдалечавай се от скверните празнословия, защото те ще отиват още по-далеч в нечестие,

17

и учението на [такива] ще разяжда като живеница; от които са Именей и Филет,

18

които се отстраниха от истината, като казват, че възкресението е вече станало, та събарят вярата на някои.

19

Но твърдата основа, [положена] от Бога, стои, имайки тоя печат: Господ познава Своите Си, и: Всеки, който изповяда Господното име, да отстъпи от неправдата.

20

А в един голям дом съдовете не са само златни и сребърни, но и дървени и пръстни; и едни са за почтена [употреба], а други за непочтена.

21

Прочее, ако някой очисти себе си от тия [заблуждения], той ще бъде съд за почтена [употреба], осветен, полезен на стопанина, приготвен за всяко добро дело.

22

Но отбягвай младежките страсти; и заедно с тия, които призовават Господа от чисто сърце, следвай правдата, вярата, любовта, мира.

23

А отричай се от глупавите и просташките разисквания, като знаеш, че пораждат крамоли.

24

А Господният слуга не бива да е крамолник, но трябва да бъде кротък към всичките, способен да поучава, търпелив;

25

с кротост да увещава противниците, та дано би им дал Бог покаяние, за да познаят истината

26

и да изтрезнеят, [като се избавят] от примката на дявола, (от когото са уловени живи), за [да вършат Божията] воля.