1 Тимотей 4

1

А Духът изрично казва, че в послешните времена някои ще отстъпят от вярата, и ще слушат измамителни духове и бесовски учения,

2

чрез лицемерието на човеци, които лъжат, чиято съвест е прегоряла,

3

които запрещават жененето [и заповядват] въздържание от ястия, които Бог създаде, за да се употребяват с благодарение от ония, които вярват и разбират истината.

4

Защото всяко нещо, създадено от Бога, е добро, и нищо не е за отхвърляне, ако се приема с благодарение;

5

понеже се освещава чрез Божието слово и молитва.

6

В това като съветваш братята, ще бъдеш добър служител Исус Христов, хранен с думите на вярата и доброто учение, което си следвал [до сега].

7

А отхвърляй скверните и бабешките басни и обучавай себе си в благочестие.

8

Защото телесното обучение е за малко полезно; а благочестието е за всичко полезно, понеже има обещанието и за сегашния и за бъдещия живот.

9

Това слово е вярно и заслужава приемане;

10

понеже за това се трудим и се подвизаваме, защото се надяваме на живия Бог, Който е Спасител на всичките човеци, а най-вече на вярващите.

11

Това заръчвай и учи.

12

Никой да не презира твоята младост; но бъди на вярващите пример в слово, в поведение, в любов, във вяра, в чистота.

13

Докато дойда, внимавай на прочитането, на увещаването и на поучаването.

14

Не пренебрегвай дарбата, която имаш, която ти се даде, съгласно с пророчеството, чрез ръкополагането от презвитерите.

15

В това прилежавай, на това се предавай, за да стане явен на всички твоят напредък.

16

Внимавай на себе си и на поучението [си], постоянствувай в това; защото, като правиш това, ще спасиш и себе си и слушателите си.