1 Тимотей 2

1

И тъй, увещавам, преди всичко, да отправяте молби, молитви, прошения, благодарения за всичките човеци,

2

за царе и за всички, които са високопоставени, за да поминем тих и спокоен живот в пълно благочестие и сериозност.

3

Това е добро и благоприятно пред Бога, нашия Спасител,

4

Който иска да се спасят всичките човеци и да достигнат до познание на истината.

5

Защото има [само] един Бог и един ходатай между Бога и човеците, човекът Христос Исус,

6

Който, като своевременно свидетелство [за това], даде Себе Си откуп за всички;

7

за което аз бях поставен проповедник и апостол, (истина казвам, не лъжа), учител на езичниците във вярата и истината.

8

И тъй, искам мъжете да се молят на всяко място, като издигат ръце свети, а не гневни и препирливи,

9

Така и жените да украсяват себе си със скромна премяна, със срамежливост и целомъдрие, не с плетена коса и злато или бисери или скъпи дрехи,

10

а с добри дела, както прилича на жени, които са се посветили на благочестието.

11

Жената да се учи мълчаливо с пълно подчинение.

12

А на жената не позволявам да поучава, нито да владее над мъжа, но нека бъде мълчалива.

13

Защото първо Адам бе създаден, а после Ева.

14

И Адам не се излъга; но жената се излъга, та падна в престъпление.

15

Но пак тя ще се спаси чрез чадородието, ако пребъдат във вяра, в любов и в светост с целомъдрие.