Избор на Библията
Старият завет
Нов завет
Българска Библия 1940

2 Солунци 3

1

Най-после братя, молете се за нас, да напредва бърже Господното слово и да се прославя, както и у вас,

2

и да се избавим от неразбраните и нечестивите човеци; защото не във всички има вяра.

3

Но верен е Господ, Който ще ви утвърди и ще ви опази от лукавия.

4

И уверени сме в Господа за вас, че и вършите това, и ще вършите това, което заповядваме.

5

А Господ да управи сърцата ви в Божията любов и в Христовото търпение.

6

Заръчваме ви още, братя, в името на нашия Господ Исус Христос, да страните от всеки брат, който се обхожда безчинно, а не по преданието, което сте приели от нас.

7

Понеже сами вие знаете, как трябва да ни подражавате, защото ние не се обходихме безчинно между вас;

8

нито даром ядохме хляб у някого, но с труд и усилие работехме нощем и денем, за да не отегчим никого от вас;

9

не че нямаме правота, а за да ви представим себе си пример; за да ни подражавате.

10

Защото и когато бяхме при вас заръчахме ви това: Ако не иска някой да работи, той нито да яде.

11

Понеже слушаме, какво някои постъпвали безчинно между вас, като не работели нищо, а се месели в чужди работи.

12

На такива заръчваме и ги увещаваме в [името на] Господа Исуса Христа да работят тихо и да ядат своя си хляб.

13

А на вас, братя, да ви не дотегва да вършите добро.

14

И ако някой не се покорява на нашето слово чрез това послание, забележете го, за да не се събирате с него, с цел да се засрами.

15

Обаче, недейте го счита за неприятел, а го наставлявайте като брат.

16

А сам Господ на мира да ви дава мир всякога и всякак. Господ да бъде с всички ви.

17

Поздравът с моята собствена ръка, който е белег на всяко послание, аз, Павел, пиша така:

18

Благодатта на нашия Господ Исус Христос да бъде с всички вас. [Амин].

Bulgarian Bible 1940
Public Domain Version 1940