1 Солунци 4

1

Впрочем, братя, молим и увещаваме ви в Господа Исуса, щото, както сте научили от нас, как трябва да се обхождате и да угождавате на Бога, (както и се обхождате), [така] да преуспявате повече и повече.

2

Защото знаете, какви поръчки ви дадохме от името на Господа Исуса.

3

Понеже това е Божията воля - вашето освещение: да се въздържате от блудство;

4

да знае всеки от вас, как да държи своя съсъд със светост и почест,

5

не в страстна похот, както и езичниците, които не знаят Бога;

6

и да не престъпва [никой], та да поврежда брата си в това нещо; защото за всичко това Бог е мъздовъздател, както ви и от по-напред явихме и уверихме.

7

Защото Бог не ни е призовал на нечистота, а на светост.

8

Затуй, който отхвърля [това], не отхвърля човека, но Бога. Който ви дава Светия Си Дух.

9

А за братолюбието няма нужда да ви пиша; защото сами вие сте научени от Бога да се любите един друг;

10

понеже и правите това на всичките братя по цяла Македония. Но молим ви се, братя, да преуспявате [в това] повече и повече

11

и усърдно да се стараете да живеете тихо, да вършите своите работи и да работите с ръцете си, както ви заръчахме;

12

за да се обхождате благоприлично пред външните и да нямате нужда от нищо.

13

А не желаем, братя, да останете в неизвестност за ония, които умират, за да не скърбите както другите, които нямат надежда.

14

Защото, ако вярваме, че Исус умря и възкръсна, така и починалите в Исуса Бог ще приведе заедно с Него.

15

Защото това ви казваме чрез Господното слово, че ние, които останем живи до Господното пришествие, няма да предварим починалите.

16

Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на архангел и при Божия тръба; и мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред;

17

после ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците да посрещнем Господа във въздуха; и така ще бъдем всякога с Господа.

18

И тъй, насърчавайте се един друг с тия думи.