1 Солунци 1

1

Павел, Сила и Тимотей до солунската църква в Бога Отца и Господа Исуса Христа: Благодат и мир [да бъде] на вас.

2

Всякога благодарим на Бога за всички ви и [ви] споменаваме в молитвите си,

3

като си спомняме непрестанно пред нашия Бог и Отец вашата работа с вяра и труд, с любов и с твърда надежда в нашия Господ Исус Христос.

4

Понеже знаем, възлюбени от Бога, братя, че [Той] ви е избрал;

5

защото нашето благовествуване между вас не беше само с думи, но и със сила, със Светия Дух и с голяма увереност; както и знаете, какви се показахме помежду ви заради вас.

6

И вие станахте подражатели на нас и на Господа, като, всред много скърби, приехте словото с радост, [която е] от Светия Дух;

7

така щото станахте пример на всичките вярващи в Македония и в Ахаия.

8

Защото не само се прогласи Господното слово от вас в Македония и Ахаия, но се разчу навсякъде и вашата вяра в Бога, така щото няма нужда ние да казваме нещо [за нея].

9

Защото сами те оповестяват за нас какъв достъп имахме при вас, и как сте се обърнали от идолите към Бога, за да служите на жив и истинен Бог.

10

и да очаквате Неговия Син от небесата, [същия] Исус, Когото възкреси от мъртвите, Който ни избавя от идещия гняв.