Колосяни 1

1

Павел, с Божията воля апостол Исус Христов, и брат Тимотей,

2

до светите и верни братя в Христа, [които са] в Колоса: Благодат и мир на вас от Бога, нашия Отец, [и Господа Исуса Христа].

3

Благодарим на Бога, Отец на нашия Господ Исус Христос, (като се молим винаги за вас,

4

понеже чухме за вашата вяра в Христа Исуса и за любовта ви към всичките светии),

5

по причина на онова, за което се надяваме, което се пази за вас на небесата, за което сте чули от по-напред в истинското слово на благовестието,

6

което дойде до вас; както то принася плод и расте в целия свят, тъй и между вас, от деня, когато чухте и наистина познахте Божията благодат,

7

както сте я и научили от нашия възлюбен съработник Епафраса, който е за нас верен Христов служител;

8

който ни и извести за вашата любов в Духа.

9

Затуй и ние, от деня, когато чухме за това, не преставаме да се молим за вас и да искаме [от Бога] да се изпълните с познанието на Неговата воля чрез пълна духовна мъдрост и проумяване,

10

за да се обхождате достойно за Господа, да Му угаждате във всичко, като принасяте плод във всяко добро дело и като растете в познаването на Бога;

11

подкрепявани с пълна сила, според Неговото славно могъщество, за да издържите и дълготърпите [всичко] с радост;

12

като благодарите на Отца, Който ни удостои да участвуваме в наследството на светиите в светлината;

13

Който ни избави от властта на тъмнината и ни пресели в царството на Своя възлюбен Син.

14

В Него имаме изкуплението си, прощението на греховете;

15

[в Него], Който е образ на невидимия Бог, първороден преди всяко създание;

16

понеже чрез Него бе създадено всичко, [което е] на небесата и на земята, видимото и невидимото, било престоли или господства, било началства или власти, всичко чрез Него бе създадено;

17

и Той е преди всичко, и всичко чрез Него се сплотява.

18

И глава на тялото, [то ест], на църквата, е Той, Който е началникът, първороден от мъртвите, за да има първенство във всичко.

19

Защото [Отец] благоволи да всели в Него съвършената пълнота,

20

и чрез Него да примири всичко със Себе Си, и земните и небесните, като въдвори мир чрез Него с кръвта, [пролята] на Неговия кръст.

21

И вас, които бяхте някога отстранени и по разположение врагове в злите си дела,

22

примири сега чрез [Неговата] смърт в плътското Му тяло, да ви представи пред Себе Си свети, непорочни и безупречни,

23

ако останете основани и твърди във вярата, и без да се помръднете от надеждата, [открита вам] в благовестието, което сте чули, и което е било проповядано на всяка твар под небесата, на което аз Павел станах служител.

24

Сега се радвам в страданията си за вас, като от моя страна допълням недостатъка на скърбите на Христа в моето тяло заради Неговото тяло, което е църквата;

25

на която аз станах служител, по Божията наредба, която ми бе възложена заради вас, да [проповядвам] напълно словото на Бога,

26

[сиреч], тайната, която е била скрита за векове и поколения, а сега се откри на Неговите светии;

27

на които Божията воля беше да яви, какво е между езичниците богатството на славата на тая тайна, сиреч, Христос между вас, надеждата на славата.

28

Него ние възгласяваме, като съветваме всеки човек и поучаваме всеки човек с пълна мъдрост, за да представим всеки човек съвършен в Христа.

29

Затова се и трудя, като се подвизавам според Неговата сила, която действува в мене мощно.