A A A A A
Българска Библия 1940

Второзаконие 24

1

  Когато някой вземе жена и се ожени за нея, ако тя не придобие благоволението му, защото той намира в нея нещо грозно, тогава да й напише разводно писмо, и, като го даде в ръката й, да я изпрати из къщата си.

2

  А тя, като излезе из къщата му, може да иде и да се омъжи за друг мъж.

3

  Но ако я намрази и вторият мъж, та й напише разводно писмо, и като го даде в ръката й я изпрати от дома си, или ако умре вторият мъж, който я е взел за своя жена,

4

  то първият й мъж, който я е напуснал, не може да я вземе пак за жена, понеже е осквернена; защото това е мерзост пред Господа. Така да не навличаш грях на земята, която Господ твоят Бог ти дава в наследство.

5

  Ако някой се е оженил наскоро, да не отива на война, и нищо да се не натоваря на него; нека бъде свободен у дома си една година и нека весели жената която си е взел.

6

  Никой да не взема в залог мелница, нито горният й камък; защото [с това] той взема живот в залог.

7

  Ако се намери някой, че е откраднал човек от братята си от израилтяните, та го е направил роб или го е продал, тогава тоя крадец да умре; така да отмахнеш злото изсред себе си.

8

  Внимавай относно язвата проказа да пазиш добре и да вършиш според всичко каквото ви учат левитските свещеници; внимавайте да правите така както съм им заповядал.

9

  Помни що направи Господ твоят Бог на Мариам по пътя, когато излязохте из Египет.

10

  Когато заемаш нещо на ближния си, да не влизаш в къщата му, за да вземеш залог за него.

11

  Вън да заставаш, и човекът, на когото заемаш, нека ти изнесе залога.

12

  И ако човекът е сиромах, да не лягаш да спиш със залога му [при тебе].

13

  Непременно да му върнеш залога при захождането на слънцето, за да спи той с дрехата си и да те благослови; и това ще ти се счете за правда пред Господа твоя Бог.

14

  Да не онеправдаваш някой наемник, беден и сиромах, бил той от братята ти или от чужденците, които са в земята ти отвътре градовете ти.

15

  В същия ден му дай заплатата, преди да дойде слънцето, защото е сиромах и на нея се надява; за да не извика против тебе към Господа, и това да ти се счете за грях.

16

  Бащите да се не умъртвяват поради чадата, нито чадата да се умъртвяват поради бащите; всеки поради собствения си грях да бъде умъртвяван.

17

  Да не изкривяваш съдбата на чужденеца, нито на сирачето, и да не вземаш дрехата на вдовицата в залог;

18

  но да помниш, че ти си бил роб в Египет и, че Господ твоят Бог те е избавил от там; за това Аз ти заповядвам да вършиш това нещо.

19

  Когато жънеш жетвата на нивите си, ако забравиш някой сноп на нивата, да се не връщаш да го вземеш; нека бъде за чужденеца, за сирачето и за вдовицата; за да те благославя Господ твоят Бог във всичките дела на ръцете ти.

20

  Когато брулиш маслините си, да не претръсваш повторно клоните; [останалото] нека бъде за чужденеца, за сирачето и за вдовицата.

21

  Когато обираш лозето си, да се не връщаш да го пребираш; [останалото] нека бъде за чужденеца, за сирачето и за вдовицата.

22

  Помни, че ти си бил роб в Египетската земя; за това Аз ти заповядвам да вършиш това нещо.

Bulgarian Bible 1940
Public Domain Version 1940