Второзаконие 23

1

Оня, който е скопец, или чийто детероден член е отрязан, да не влиза в Господното събрание.

2

Никой незаконнороден да не влиза в Господното събрание; никой и от [потомците] му до десетото поколение да не влиза в Господното събрание.

3

Амонец и моавец да не влизат в Господното събрание; потомците им и до десетото поколение да не влизат в Господното събрание никога;

4

защото не ви посрещнаха с хляб и вода по пътя, когато излизахте из Египет, и защото наеха против тебе Валаама Веоровия син от Фатур месопотамски, за да те прокълне.

5

Но Господ твоят Бог не склони да послуша Валаама; а Господ твоят Бог промени проклетията в благословение за тебе, понеже Господ твоят Бог те обикна.

6

Да не им благопожелаваш мир или благополучие през всичките си дни до века.

7

Да се не отвращаваш от едомец, защото ти е брат; да се не отвращаваш от египтянин, защото ти си бил пришелец в земята му.

8

Децата, които се родят от тях в третото поколение, нека влизат в Господното събрание.

9

Когато отиваш на война против неприятелите си, пази се от всяка лоша работа.

10

Ако има всред тебе човек, станал нечист от нещо, което му се е случило през нощта, нека излезе вън от стана, и да не влезе в стана;

11

а привечер да се окъпе във вода, и когато залезе слънцето да влезе в стана.

12

Да имаш тъй също място вън от стана, гдето да излизаш по нужда;

13

и да имаш между оръжията си малка лопатка, та когато клекнеш вън, да се обърнеш и да изровиш с нея и да покриеш онова, което излиза из тебе.

14

Защото Господ твоят Бог ходи през сред стана ти, за да те избави и да предава неприятелите ти пред тебе; за това станът ти трябва да бъде свет, за да не види [Господ] нещо нечисто в тебе и се отвърне от тебе.

15

Да не предадеш на господаря му слуга, който е избягал при тебе от господаря си.

16

При тебе да живее, всред вас, на мястото, което избере отвътре някой твой град, гдето му е угодно; да го не притесняваш.

17

Да няма блудница от Израилевите дъщери, нито да има мъжеложник от Израилевите синове.

18

Срещу никакъв обрек да не принасяш заплата от блудница нито цена от мъжеложник в дома на Господа твоя Бог, защото тия и двете са мерзост на Господа твоя Бог.

19

Да не заемаш на брата си с лихва, било пари с лихва, храна с лихва, или какво да е друго нещо, което се заема с лихва.

20

На чужденец бива да заемаш с лихва, а на брата си да не заемаш с лихва; за да те благославя Господ твоят Бог във всичките ти предприятия на земята, в която отиваш да я притежаваш.

21

Когато направиш обрек на Господа твоя Бог, да не забравяш да го изпълниш; защото Господ твоят Бог непременно ще го изиска от тебе, и [неизпълнението му] ще ти се счете за грях.

22

Но ако се въздържаш от да се обричаш, няма да ти се счита за грях.

23

Каквото излиза из устните ти, пази го и го върши според както си обрекъл на Господа твоя Бог, [сиреч], доброволния принос, който си обрекъл с устата си.

24

Когато влезеш в лозето на ближния си, бива да ядеш грозде, колкото искаш догде се наситиш; но в съда си да не туряш.

25

Когато влезеш в сеитбите на ближния си, бива с ръката си да откъснеш класове; но не бива да простреш сърп до сеитбите на ближния си.