1 Коринтяни 5

1

Дори се чува, че между вас имало блудодеяние, и то такова блудодеяние, каквото нито между езичниците се намира, [именно], че един [от вас] има бащината си жена.

2

И вие сте се възгордели, вместо да сте скърбили, за да се отлъчи измежду вас тоя, който е сторил туй нещо.

3

Защото аз, ако и да не съм телесно при вас, но като съм при вас с духа си, като че ли съм при вас, - осъдих вече, в името на нашия Господ Исус, оногова, който така е сторил това,

4

(като се събра моят дух с вас заедно с властта на нашия Господ Исус),

5

да предадем такъв човек на сатана за погубване на плътта [му], за да се спаси духа [му] в деня на Господа Исуса.

6

Хвалбата ви не е добра. Не знаете ли, че малко квас заквасва цялото тесто?

7

Очистете стария квас, за да бъдете ново тесто, - тъй като сте безквасни; защото и нашата пасха, Христос, биде заклан [за нас].

8

Затова нека празнуваме, не със стар квас, нито с квас от злоба и нечестие, а с безквасни хлябове от искреност и истина.

9

Писах ви в посланието си да се не сношавате с блудници,

10

не че [съм искал да кажа] за блудниците на тоя свят, или за сребролюбците и грабителите, или за идолопоклонците, понеже тогава би трябвало да излезете от света, -

11

но в действителност ви писах да се не сношавате [с някого], който се нарича брат ако е блудник, или сребролюбец, или идолопоклонник, или грабител; с такъв, нито да ядете заедно.

12

Защото, каква работа имам да съдя вънкашните [човеци?] Не съдите ли вие вътрешните,

13

докато вънкашните Бог съди? Отлъчете нечестивия човек изпомежду си.