1 Коринтяни 3

1

И аз, братя, не можах да говоря на вас, като на духовни, но като на плътски, като на младенци в Христа.

2

С мляко ви храних, не с твърда храна; защото още не можехте [да го приемете], а и сега още не можете.

3

Понеже и досега сте плътски; защото, докато има между вас завист и разпра, не сте ли плътски, и не постъпвате ли по човешки?

4

Защото кога един казва: Аз съм Павлов, а друг: Аз съм Аполосов, не сте ли [като] човеци [слаби?]

5

Какво е, прочее, Аполос, и какво е Павел? [Те са] служители, чрез които повярвахте, и то както Господ е дал на всеки [от тях].

6

Аз насадих, Аполос напои, но Господ [прави да] расте.

7

И тъй, нито който сади е нещо, нито който пои, а Господ, Който [прави да] расте.

8

Прочее, тоя, който сади, и тоя, който пои, са равни, обаче, всеки според своя труд ще получи своята награда;

9

защото сме съработници на Бога, [като] вие сте Божия нива, Божие здание.

10

Според дадената ми Божия благодат, като изкусен строител аз положих основа; а друг гради на нея. Но всеки нека внимава как гради на нея.

11

Защото никой не може да положи друга основа, освен положената, която е Исус Христос.

12

И ако някой гради на основата злато, сребро, скъпоценни камъни, дърва, сено, слама,

13

всекиму работата ще стане явна [каква е;] защото [Господният] ден ще я изяви, понеже тя чрез огън се открива; и самият огън ще изпита работата на всекиго каква е.

14

Тоя, комуто работата, която е градил, устои, ще получи награда.

15

А тоя, комуто работата изгори, ще претърпи загуба; а сам той ще се избави, но тъй като през огън.

16

Не знаете ли, че сте храм на Бога, и [че] Божият Дух живее във вас?

17

Ако някой развали Божия храм, него Бог ще развали; защото Божият храм е свет, който [храм] сте вие.

18

Никой да не се лъже. Ако някой между вас мисли, че е мъдър според тоя век, нека стане глупав за да бъде мъдър.

19

Защото мъдростта на тоя свят е глупост пред Бога, понеже е писано: "Улавя мъдрите в лукавството им";

20

и пак: "Господ знае, че разсъжденията на мъдрите са суетни".

21

Затова никой да се не хвали с човеците. Защото всичко е ваше:

22

било Павел, или Аполос, или Кифа, или светът, или животът, или смъртта, или сегашното, или бъдещето, всичко е ваше;

23

а вие сте Христови, а Христос Божий.