Избор на Библията
Старият завет
Нов завет
Българска Библия 1940

1 Коринтяни 1

1

Павел, с Божията воля призован да бъде апостол Исус Христов, и брат Состен,

2

до Божията църква, която е в Коринт, до осветените в Христа Исуса, призовани [да бъдат] светии, заедно с всички, които призовават на всяко място името на Исуса Христа, нашия Господ, Който е и техен и наш:

3

Благодат и мир да бъде на вас от Бога нашия Отец и от Господа Исуса Христа.

4

Винаги въздавам благодарения на моя Бог за вас за Божията благодат, която ви е била дадена в Христа Исуса

5

че се обогатихте чрез Него във всичко, в пълна [сила] да говорите [за Него],

6

(по който начин се потвърди свидетелствуването за Христа между вас),

7

така щото вие не оставате назад в никоя дарба, като чакате явлението на нашия Господ Исус Христос,

8

Който и докрай ще ви утвърждава, [та да бъдете] безупречни в деня на нашия Господ Исус Христос.

9

Верен е Бог, чрез Когото сте били призовани в общението на Сина Му Исуса Христа нашия Господ.

10

Моля ви се, братя, за името на нашия Господ Исус Христос, всички да говорите в съгласие, и да няма раздори между вас, но да бъдете съвършено съединени в един ум и в една мисъл.

11

Защото [някои] от Хлоините [домашни] ми явиха за вас, братя мои, че между вас имало разпри.

12

С това искам да кажа, че всеки от вас дума: Аз съм Павлов; а аз Аполосов; а аз Кифов; а пък аз Христов.

13

Нима се е разделил Христос? Павел ли се разпна за вас? Или в Павловото име се кръстихте?

14

Благодаря Богу, че не съм кръстил никого от вас, освен Криспа и Гаия,

15

да не би да каже някой, че сте били кръстени в мое име.

16

Кръстих още и Стефаниновия дом; освен [тия], не помня да съм кръстил някой друг.

17

Защото Христос не ме е пратил да кръщавам, но да проповядвам благовестието; не с мъдри думи, да не се лиши Христовия кръст от [значението] си.

18

Защото словото на кръста е безумие за тия, които погиват; а за нас, които се спасяваме, то е Божия сила.

19

Понеже е писано: "Ще унищожа мъдростта на мъдрите, И разума на разумните ще отхвърля".

20

Где е мъдрият? Где книжникът? Где е разисквачът на тоз век? Не обърна ли Бог в глупост светската мъдрост?

21

Защото, понеже в Божията мъдра [наредба] светът с мъдростта си не позна Бога, благоволи Бог чрез глупостта на това, което се проповядва, да спаси вярващите.

22

Понеже юдеите искат знамения, а гърците търсят мъдрост;

23

а ние проповядваме разпнатия Христос, за юдеите съблазън, и за езичниците глупост;

24

но за самите призвани, и юдеи и гърци, Христос Божия сила и Божия премъдрост.

25

Защото Божието глупаво е по-мъдро от човеците, и Божието немощно е по-силно от човеците.

26

Понеже, братя, вижте [какви сте] вие призваните, че [между вас няма] мнозина мъдри според човеците, нито мнозина силни, нито мнозина благородни.

27

Но Бог избра глупавите неща на света, за да посрами мъдрите; също избра Бог немощните неща на света, за да посрами силните;

28

още и долните и презрените неща на света избра Бог, да! и ония, които ги няма, за да унищожи тия, които ги има,

29

за да не се похвали ни една твар пред Бога.

30

А от Него сте вие в Христа Исуса, Който стана за нас мъдрост от Бога, и правда, и освещение, и изкупление;

31

тъй щото, както е писано, "който се хвали, с Господа да се хвали".

Bulgarian Bible 1940
Public Domain Version 1940