Избор на Библията
Старият завет
Нов завет
Българска Библия 1940

Римляни 5

1

И тъй, оправдани чрез вяра, имаме мир с Бога, чрез нашия Господ Исус Христос;

2

посредством Когото ние чрез вяра придобихме и достъп до тая благодат, в която стоим, и се радваме поради надеждата за Божията слава.

3

И не само това, но нека се хвалим и в скърбите си, като знаем, че скръбта произвежда твърдост,

4

а твърдостта изпитана правда; а изпитаната правда надежда.

5

А надеждата не посрамява, защото Божията любов е изляна в сърцата ни чрез дадения нам Свети Дух.

6

Понеже, когато ние бяхме още немощни, на надлежното време Христос умря за нечестивите.

7

Защото едва ли ще се намери някой да умре [даже] за праведен човек; (при все че е възможно да дръзне някой да умре за благия);

8

Но Бог препоръчва Своята към нас любов в това, че, когато още бяхме грешници, Христос умря за нас.

9

Много повече, прочее, сега като се оправдахме чрез кръвта Му, ще се избавим от Божия гняв чрез Него.

10

Защото, ако бидохме примирени с Бога чрез смъртта на Сина Му, когато бяхме неприятели, колко повече [сега], като сме примирени, ще се избавим чрез Неговия живот!

11

И не само това, но и се хвалим в Бога чрез нашия Господ Исус Христос, чрез Когото получихме сега това примирение.

12

Затова, както чрез един човек грехът влезе в света, и чрез греха смъртта, и по тоя начин смъртта мина във всичките човеци, понеже всички съгрешиха, -

13

(защото и преди закона грехът беше в света, грях, обаче, не се вменява, когато няма закон;

14

при все това от Адама до Моисея смъртта царува и над ония, които не бяха съгрешили според престъплението на Адама, който е образ на Бъдещия;

15

но дарбата не е такава каквото бе прегрешението; защото, ако поради прегрешението на единия измряха мнозината, то Божията благодат и дарбата чрез благодатта на един човек, Исус Христос, много повече се преумножи за мнозината;

16

нито е дарбата, каквато [бе съдбата], чрез съгрешението на един; защото съдбата [беше] от един [грях] за осъждане, а дарбата от много прегрешения за оправдание;

17

защото, ако чрез прегрешението на единия смъртта царува чрез тоя един, то много повече тия, които получават изобилието на благодатта и на дарбата, [сиреч] правдата, ще царуват в живот чрез единия, Исус Христос), -

18

и тъй, както чрез едно прегрешение [дойде] осъждането на всичките човеци, така и чрез едно праведно дело [дойде] на всичките човеци оправданието, което докарва живот.

19

Защото, както чрез непослушанието на единия човек станаха грешни мнозината, така и чрез послушанието на единия мнозината ще станат праведни.

20

А отгоре на това дойде и законът, та се умножи прегрешението; а гдето се умножи грехът, преумножи се благодатта;

21

така щото, както грехът бе царувал и докара смъртта, така да царува благодатта чрез правдата и да докара вечен живот чрез Исуса Христа нашия Господ.

Bulgarian Bible 1940
Public Domain Version 1940