Избор на Библията
Старият завет
Нов завет
Българска Библия 1940

Деяния 6

1

А през тия дни, когато се умножаваха учениците, възникна ропот от гръцките юдеи против еврейските, загдето във всекидневното раздаване [на потребностите] техните вдовици били пренебрегвани.

2

По това, дванадесетте свикаха всичките ученици и рекоха: Не е добре ние да оставим Божието слово и да прислужваме на трапези.

3

И тъй, братя, изберете измежду вас седем души с одобрен характер, изпълнени с Духа и с мъдрост, които да поставим на тая работа.

4

А ние ще постоянствуваме в молитвата и в служение на словото.

5

И това предложение се хареса на цялото множество; и избраха Стефана, мъж пълен с вяра и със Светия Дух, и Филипа, Прохора, Никанора, Тимона, Пармена и Николая, един прозелит от Антиохия.

6

Тях поставиха пред апостолите: и те, като се помолиха, положиха ръце на тях.

7

И Божието учение растеше, и числото на учениците в Ерусалим се умножаваше твърде много; и голямо множество от свещениците се подчиняваха на вярата.

8

А Стефан, пълен с благодат и сила, вършеше големи чудеса и знамения между людете.

9

Тогава някои от синагогата наречена [синагога] на либертинците, и от киринейците и александрийците, и [някои] от Киликия и Азия, подигнаха се и се препираха със Стефана.

10

Но не можаха да противостоят на мъдростта и Духа, с който той говореше.

11

Тогава подучиха човеците да казват: Чухме го да говори хулни думи против Моисея и [против] Бога.

12

И подбудиха людете със старейшините и книжниците, и като дойдоха върху него, уловиха го и го докараха в синедриона,

13

гдето поставиха лъжесвидетели, които казаха: Тоя човек непрестанно говори думи против това свето място и [против] закона;

14

защото го чухме да казва, че тоя Исус Назарянин ще разруши това място, и ще измени обредите, които Моисей ни е предал.

15

И всички, които седяха в синедриона, като се вгледаха в него, видяха лицето му, като че беше лице на ангел.

Bulgarian Bible 1940
Public Domain Version 1940