Деяния 14

1

А в Икония те влязоха заедно в юдейската синагога, и така говориха, че повярваха голямо множество юдеи и гърци.

2

А непокорните [на Божието учение] юдеи подбудиха и раздразниха духовете на езичниците против братята.

3

Но пак те преседяха [там] доста време и дързостно говореха за Господа, Който свидетелствуваше за словото на Своята благодат, като даваше да стават знамения и чудеса чрез техните ръце.

4

И множеството в града се раздвои; едни бяха с юдеите, други с апостолите.

5

И когато се породи стремеж у езичниците и юдеите с началниците им за да ги опозорят и да ги убият с камъни,

6

те се научиха и избягаха в ликаонските градове, Листра и Дервия, и в околните [им] места,

7

и проповядваха благовестието.

8

А в Листра седеше някой си човек немощен в нозете си, куц от рождението си, който никога не бе ходил.

9

Той слушаше Павла като говореше; а [Павел], като се взря в него и видя че има вяра да бъде изцелен,

10

рече със силен глас: Стани на нозете си. И той скочи и ходеше.

11

А народът, като видя какво извърши Павел, извика със силен глас, казвайки по ликаонски: Боговете оприличени на човеци, са слезли при нас.

12

И наричаха Варнава Юпитер, а Павла Меркурий, понеже той беше главният говорител.

13

И жрецът при Юпитеровото [капище], което беше пред града, приведе юнци и [донесе] венци на портите, и заедно с народа се канеше да принесе жертва.

14

Като чуха това апостолите Варнава и Павел, раздраха дрехите си, скочиха всред народа, та извикаха, казвайки:

15

О, мъже, защо правите това? И ние сме човеци със същото естество като вас, и благовестяваме ви да се обърнете от тия суети към живия Бог, Който е направил небето, земята, морето и всичко що има в тях;

16

Който през миналите поколения е оставял всичките народи да ходят по своите пътища,

17

ако и да не е преставал да свидетелствува за Себе Си, като е правил добрини и давал ви е от небето дъждове и родовити времена, и е пълнил сърцата ви с храна и веселба.

18

И като казаха това, те едвам възпряха множествата да не им принасят жертва.

19

Между това дойдоха юдеи от Антиохия и Икония, които убедиха народа; и те биха Павла с камъни, и го извлякоха вън от града, като мислеха, че е умрял.

20

А когато учениците още стояха около него, той стана та влезе в града; и на утринта отиде с Варнава в Дервия.

21

И след като проповядваха благовестието в тоя град и придобиха много ученици, върнаха се в Листра, Икония и Антиохия,

22

и утвърдяваха душите на учениците, като ги увещаваха да постоянствуват във вярата, и [ги учеха], че през много скърби трябва да влезем в Божието царство.

23

И след като им ръкоположиха презвитери във всяка църква и се помолиха с пост, препоръчаха ги на Господа, в Когото бяха повярвали.

24

И като минаха през Писидия, дойдоха в Памфилия;

25

и проповядваха учението в Перга и слязоха в Аталия.

26

Оттам отплуваха за Антиохия, отгдето бяха препоръчани на Божията благодат за делото, което [сега] бяха извършили.

27

И като пристигнаха и събраха църквата, те разказаха всичко, което беше извършил Бог чрез тях, и как беше отворил за езичниците врата, за да повярват.

28

И [там] преседяха доста време с учениците.