Йоан 17

1

Това като изговори Исус, дигна очите си към небето, и рече: Отче настана часът; прослави Сина Си, за да Те прослави и Сина Ти,

2

според както си Му дал власт над всяка твар да даде вечен живот на всички, които си Му дал.

3

А това е вечен живот, да познаят Тебе, единия истинен Бог, и Исуса Христа, Когото си изпратил.

4

Аз те прославих на земята, като свърших делото, което Ти Ми даде да върша.

5

И сега прослави Ме, Отче, у Себе Си със славата, която имах у Тебе преди създанието на света.

6

Изявих името Ти на човеците, които Ми даде от света. Те бяха Твои, и Ти ги даде на Мене, и те опазиха Твоето слово.

7

Сега знаят, че всичко, което си Ми дал е от Тебе;

8

защото думите, които Ми даде Ти, Аз ги предадох на тях, и те ги приеха; и наистина знаят че, от Тебе излязох, и вярват, че Ти си Ме пратил.

9

Аз за тях се моля; не се моля за света, а за тия, които си Ми дал, защото са Твои.

10

И всичко Мое е Твое, и Твоето Мое, и Аз се прославям в тях.

11

Не съм вече на света, а тия са на света, и Аз ида при Тебе, Отче свети, опази в името Си тия, които си Ми дал, за да бъдат едно, както сме и Ние.

12

До като бях с тях, Аз пазех в Твоето име тия, които Ми даде; опазих ги, и нито един от тях не погина, освен сина на погибелта, за да се изпълни писанието.

13

А сега ида при Тебе; но[ догдето съм още] на света казвам това, за да имат Моята радост пълна в себе си.

14

Аз им предадох Твоето слово; и светът ги намрази, защото те не са от света, както и Аз не съм от него.

15

Не се моля да ги вземеш от света, но да ги пазиш от лукавия.

16

Те не са от света както и Аз не съм от света.

17

Освети ги чрез истината; Твоето слово е истина.

18

Както Ти прати Мене в света, така и Аз пратих тях в света;

19

и заради тях Аз освещавам Себе Си, за да бъдат и те осветени чрез истината.

20

И не само за тях се моля, но и за ония, които биха повярвали в Мене чрез тяхното учение,

21

да бъдат всички едно; както Ти, Отче, си в Мене и Аз в Тебе, тъй и те да бъдат в Нас, за да повярва светът, че Ти си Ме пратил.

22

И славата, която Ти Ми даде, Аз я дадох на тях; за да бъдат едно, както и Ние сме едно;

23

Аз в тях, и Ти в мене, за да бъдат съвършени в единство; за да познае светът, че Ти си Ме пратил, и си възлюбил тях както си възлюбил и Мене.

24

Отче, желая гдето съм Аз, да бъдат с Мене и тия, които си Ми дал, за да гледат Моята слава, която си Ми дал; защото си Ме възлюбил преди създанието на света.

25

Отче праведни, светът не Те е познал, но Аз Те познах; и тия познаха, че Ти си Ме пратил.

26

И явих им Твоето име, и ще явя, та любовта, с която си Ме възлюбил, да бъде в тях, и Аз в тях.